Skip to main content
27. maj 2019

Befolkningsundersøgelser viser, at et stigende antal mennesker udvikler arbejdsrelateret stress. Men der er ikke rigtig enighed om, hvordan man skal definere arbejdsrelateret stress.

I mange år har man diskuteret, om det såkaldte udmatningssyndrom var den rette diagnose, når man taler om arbejdsrelateret stress. Diagnosen er ikke anerkendt i Danmark af Sundhedsstyrelsen, men i mange kredse diskuteres det, om det kunne være en idé at indføre den, ligesom man har gjort det i Sverige. Det er, hvad denne episode af Ugeskrift for Lægers videnskabelige podcast handler om denne gang.

Medvirkende: Lars Aakerlund, speciallæge i psykiatri ved PP Clinic

Tilrettelæggelse: Karen Sigrid Jacobsen.

Læs også statusartikel: Arbejdsrelateret stress

Ditte Høyer Rotvig, Afdeling O, Psykiatrisk Center København

Jeanett Østerby Bauer, Afdeling O, Psykiatrisk Center København

Nanna Hurwitz Eller, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Martin Balslev Jørgensen, Afdeling O, Psykiatrisk Center København