Skip to main content

Vikar

Skriv dig op på vikarlisten og tilbyd din arbejdskraft eller søg efter en vikar til din praksis.

Opret dig på vikarlisten eller søg en vikar

Her kan du som medlem af Lægeforeningen tilbyde din arbejdskraft og dine kompetencer for en begrænset periode. Du kan også oprette en annonce og søge efter en vikar, hvis du står og mangler hjælp.

Det er gratis at oprette sig på vikarlisterne, men annoncen slettes automatisk efter et halvt år. Du har som medlem altid mulighed for at oprette en ny annonce.

Værd at vide, inden du tager job vikar

Hvis du er i tvivl om mulighederne for netop dig uanset om du søger vikar eller vikarjob, kan du finde råd og støtte hos din forening, som du finder her på Læger.dk

Ved ansættelse i et vikariat vil der som regel være tale om individuelle lønforhandlinger fra job til job. Det vil dog ofte være en fordel at tage udgangspunkt i gældende overenskomster/aftaler på ansættelsesområdet, og det er derfor en god ide at orientere sig på området inden.

Hvad med pensionister?

Umiddelbart får det ingen betydning for din pensionsudbetaling, hvis du er alderspensioneret gennem Lægernes Pensionskasse. Her er der er ingen øvre grænse for, hvor meget man må tjene.

Er du på tjenestemandspension efter gamle regler med begrænsning om kun at arbejde 200 timer om året, og er du under 67 år, så kontakt FAS’ sekretariat på 35 44 85 00.

Er du på invalidepension gennem Lægernes Pensionskasse, bør du rette henvendelse til Pensionskassen på tlf. 33 12 21 41, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et vikarjob kan påvirke din pensionsudbetaling.

Er du tjenestemand og pensioneret pga. sygdom, bør du rette henvendelse til FAS’ sekretariat: på tlf. 35 44 85 00 eller mail: fas@dadl.dk

Afhængig af indtægt kan der være nedskrivning i grundbeløbet for folkepensionen: Se mere på www.borger.dk

Se også notatet: Pensionister, som tager ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver 

Hvad betyder det for dit kontingent til Lægeforeningen

Man kan have indtægt svarende til gældende dagpengegrænse, før man igen skal betale fuldt kontingent til Lægeforeningen.

Tjener man mindre end dette, står man stadig som ikke-erhvervsaktiv medlem af Lægeforeningen og betaler fortsat nedsat kontingent.