Skip to main content

BLOG - Niels H. Riewerts Eriksen: Hundrede kroner mere for patienten ingen ville have?

Der er gået økonomisk mudder i den for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i en fremstilling i pressen, hvor udbudsklinikker bliver beskrevet, som om de koster Region Nordjylland 5 mio. kroner ekstra.

1. sep. 2016
5 min.

I det politiske taler man i øjeblikket om, hvad der er "gængse regnemetoder", når det skal afgøres, om Løkkes planer skal have tommelfinger op eller ned. Finansministeriet har ofte én regnemodel, mens nogle partier har en anden. Det giver noget økonomisk mudder. Der er også gået økonomisk mudder i den for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i en fremstilling i pressen, hvor udbudsklinikker bliver beskrevet, som om de koster Region Nordjylland 5 mio. kroner ekstra.

Det er en overskrift, der går rent ind hos Hr. og Fru Danmark. Det er bare ikke retvisende i forhold til Region Nordjyllands egne udregninger. Det er i øvrigt også klog kommunikation fra PLO at omtale det som "udbudsklinikker", for så lyder det som noget midlertidigt. Står det til os, kaster vi ikke patienterne ud i nye runder, hvor de ikke har lægedækning. Vi er kommet for at blive. Og vi stiller gerne op til en debat, hvor regnemaskinen er fælles, og vi bliver enige om kriterierne for, hvad "gængse regnemetoder er".

Når regionen lader Nordic Medicare løfte opgaven, gør vi det på budgetter, hvor vi har ansvaret for, at de holder. Det løfter vi gerne. Også selvom vi skulle være hundrede kroner dyrere pr. patient efter "gængse regnemetoder".

Hos Nordic Medicare gør vi meget ud af, at patienten ikke bare en pengeseddel (læs mit seneste indlæg her på bloggen om, hvad der sker, hvis vi ikke leverer det serviceniveau, som borgerne fortjener: http://ugeskriftet.dk/debat/blog-niels-h-riewerts-eriksen-fra-netto-og-mcdonalds-til-almen-praksis). Når det alligevel skal gøres op i penge, som om millionerne ruller, er det værd at bemærke flere ting, som nok er lidt komplekse, og som ikke gør sig i hurtige overskrifter i dagbladene:

  • Når der skal gøres op, hvor meget firmaer som Nordic Medicare koster pr. patient, er der medtaget hver eneste krone. Administrationsudgifter. Alt. Ned til mindste detalje.

  • Det fremgår af Region Nordjyllands oplysninger og beregninger, at Nordic Medicare og Falck i alt har 23.565 patienter. For perioden 01.01.16-30.06.16 kostede det Region Nordjylland i gennemsnit 796,79 kroner, at Nordic Medicare og Falck tog hånd om 23.565 patienter, mens det for en PLO-læge kostede 50 kroner mindre at tage hånd om deres 546.068 patienter i Region Nordjylland. Det er ikke 200 kroner, som det bliver fremlagt i pressen. Det er hundrede kroner pr. patient på årsbasis. Dette har betydet, at Region Nordjylland samlet har måtte betale 1.231.743 DKK ekstra, for de 23.565 patienter for en halvårlig periode i forhold til, hvis det var PLO-læger, der drev de lægeklinikker, Nordic Medicare og Falck driver i dag. Problemet er bare, at ingen PLO-læger ønskede at overtage de 23.565 patienter, Nordic Medicare og Falck har i dag, så regnestykket er på forhånd relativt hypotetisk.

  • Når ingen PLO-læger ønsker at overtage udvalgte lægeklinikker, kan regionsklinikkerne som nødløsning være en meget dyr løsning. Dette ses f.eks. i Pandrup, som vi nu har overtaget. Her havde regionen selv budgetteret med 13,2 mio. kroner, da vi bød på den. Da Nordic Medicare bød på lægeklinikken i år 2015, var der 7.800 patienter. Vores pris var en fast pris pr. patient pr. år på 1.224 kroner, hvorefter der ikke skal afregnes yderligere uanset antallet af ydelser i klinikken. Det giver en samlet omkostning på lige omkring 9,5 millioner, i gode runde tal, for at Nordic Medicare i fremtiden driver lægeklinikken i Pandrup. Det er langt fra vinklen om, at Nordic Medicare og Falck koster Region Nordjylland 5 mio. kroner ekstra om året. I Pandrup sparer vi indiskutabelt regionen for lige omkring 3,7 millioner kroner om året. Hele den besparelse, der var i forhold til regionens budget for at drive lægeklinikken i Pandrup og Nordic Medicares udgifter er efter gode gedigne danske regnemetoder på 3.701.476 kroner.

  • Det skal bemærkes, at der i Region Nordjyllands budget for driften af lægeklinikken i Pandrup for år 2015 ikke er medtaget ”overhead” omkostninger i kroner og øre for, at regionen har administreret og ledet lægeklinikken fra Regionsgården, hvorfor besparelsen på de 3.701.476 DKK er højere, når deres lønninger også medtages.

  • Region Nordjylland har også fået et andet produkt, for sine penge, i Pandrup efter vi overtog driften. Vi har arbejdet hårdt på at reducere ventetiderne, skabe en bedre servicekultur, højne kvaliteten, og herigennem øge den generelle patienttilfredshed. Da vi overtog lægeklinikken i Pandrup, kunne ventetiden godt være et par uger. I dag har vi drevet lægeklinikken i lidt over otte måneder, og utroligt meget har ændret sig. Alle akutte patienter kommer til samme dag, de kontakter lægeklinikken. Ventetiden på en konsultation er nede på en-tre hverdage. Siden vi overtog driften som en virksomhedsoverdragelse fra Region Nordjylland, har vi erstattet lægesekretærerne med sygeplejersker. Dette har medvirket til at højne den faglige kvalitet og dermed også patienttilfredsheden. Vi har ændret i mange arbejdsprocesser, og vi er lykkes med rekrutteringen af nye medarbejdere. Ligeledes har vi fået tilknyttet en praksismanager, en højtuddannet sygeplejerske med mange års erfaring inden for almen praksis, som skal stå for efteruddannelse og opkvalificering af personalet på lægeklinikken i Pandrup. Så alt i alt har Region Nordjylland også fået en helt anden lægeklinik ud af sine penge end tidligere.

Fakta

Fakta

Nu foreslår PLO, at regionen i stedet burde støtte praktiserende læger i knibe i klinikkerne med løntilskud. Altså skal regionens budgetter være højere, og de skal bruges til at understøtte en praksis, hvor budgetterne er for lave ifølge PLO. Når regionen lader Nordic Medicare løfte opgaven, gør vi det på budgetter, hvor vi har ansvaret for, at de holder. Det løfter vi gerne. Også selvom vi skulle være hundrede kroner dyrere pr. patient efter "gængse regnemetoder". Den regnemaskine bør nok have fælles algoritmer næste gang, teksten skal udlægges.