Skip to main content

Fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med omskæring af drengebørn?

Underligt, at Styrelsen for Patientsikkerhed accepterer unødige omskæringer af drengebørn, skriver læge Torben Oest Wielandt.

Cand.pharm., speciallæge i almen medicin Torben Oest Wielandt
E-mail: wielandt@c.dk
Interessekonflikter: ingen

22. jan. 2018
1 min.

Utroligt, at sygeplejerske Özlem Cekic har skrevet en bog, der skal informere 175.000 skolebørn om, hvilken festlig oplevelse det er at lave et irreversibelt mutilerende indgreb ved afskæring af forhuden på raske drengebørn.

Underligt, at Styrelsen for Patientsikkerhed accepterer unødige omskæringer af drengebørn. Lægeforeningen har tidligere fremsat sit synspunkt om omskæring af drengebørn, uden at det har påvirket lovgivningen, men det er lykkedes for pigenes vedkommende. Barnet kan ikke, i sagens natur, gives informeret samtykke, hvilket der ellers skal gives patienter før operationer. Fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med omskæringer af drengebørn? Skal det betragtes som "behandlingssted", og skal der erlægges 4.000 kr. i gebyr?

Kan de religiøse kulturer, der har dette ritual, ikke bare holde en symbolsk religiøs fest, og så vente med reel omskæring, til den unge mand er myndig og selv kan tage stilling til dette indgreb?

Læs også: Lægeforeningen: Omskæring bør kun ske efter informeret samtykke