Skip to main content

Lægeforeningen: Omskæring bør kun ske efter informeret samtykke

Mandlig omskæring indebærer smerter og risiko for komplikationer, og kan ikke kan gøres om. Derfor bør det kun ske efter et informeret, personligt samtykke, understreger Lægeforeningen, der dog ikke vil tage stilling til et forbud.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

2. dec. 2016
3 min.

Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet. Omskæring af drenge bør derfor ikke foretages, før drengen er 18 år og selv kan afgøre, om det er et indgreb, han ønsker.

Det fastslår Lægeforeningen i en ny politik om omskæring af drenge, som bestyrelsen netop har vedtaget, og som erstatter foreningens hidtidige politikpapir fra 2012.

”Vi har oplevet et behov for en mere tydelig og underbygget politik. Men der er ikke tale om, at Lægeforeningen har ændret standpunkt”, siger Lise Møller, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg.

Ikke forbud

Lægeforeningen lægger vægt på, at processen imod en eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation skal varetages i dialog med de befolkningsgrupper, for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning. Derfor tager Lægeforeningen i sit nye politikpapir heller ikke stilling til, om der bør indføres et forbud mod omskæring af drenge uden medicinsk indikation i Danmark.

”Vi har diskuteret det grundigt, også i vores etiske udvalg. Vi er nået frem til det, at det er vanskeligt at forudsige konsekvenserne af et forbud. Både for de pågældende drenge - man kan f. eks. frygte mobning og uautoriserede indgreb med komplikationer – og for de kulturelle og religiøse grupper, som de er en del af. Det er der ingen, der har overblik over, og derfor har vi besluttet ikke tage stilling til dette spørgsmål, ” siger Lise Møller.

Diskussionen om omskæring er bl.a. opstået på baggrund af en direkte henvendelse i marts i år fra 548 læger, der i et åbent brev opfordrede Lægeforeningen til at tage ”klar afstand fra omskæring af raske børn uanset køn og forældres religiøse eller kulturelle baggrund”.

I brevet skrev lægerne bl.a. at børn bør ligestilles ”så alle får samme rettigheder uanset køn. Dette betyder at drengebørn skal have samme ret til en intakt krop som pigebørn.”

Vi er nået frem til det, at det er vanskeligt at forudsige konsekvenserne af et forbud. Lise Møller, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg

Personligt valg

Men selv om Lægeforeningen ikke vil tage stilling til et forbud, så understreges det, at alle kirurgiske indgreb indebærer en risiko for komplikationer, og at de derfor kun bør foretages i de situationer, hvor der er dokumentation for, at indgrebet vil gavne personens sundhed. Og det er er ikke tilfældet for omskæring uden medicinsk indikation.

”Dertil kommer, at omskæring indebærer smerte og ubehag”, siger Lise Møller.

Afgørende for Lægeforeningen holdning til omskæring uden medicinsk indikation er også, at der er tale om et indgreb, som permanent ændrer barnets krop. Indgrebet reducerer barnets mulighed for at bestemme over sin egen krop samt for selv at påvirke sit kulturelle og religiøse tilhørsforhold.

”At lade sig omskære bør være et informeret, personligt valg. Det er bedst i overensstemmelse med individets ret til selvbestemmelse, at det ikke er forældre, der tager beslutningen, men at den overlades til personen selv, når han er blevet myndig”, siger Lise Møller.

Læs også: Nyt register skal samle alle omskæringer af drengebørn