Skip to main content

Generisk substitution af Wegovy® og Ozempic®: en patientvenlig nødvendighed

Lægemiddelmyndighederne bør give tilladelse til, at apoteker frit kan substituere mellem Ozempic® og Wegovy® i identiske styrker. Sådan lyder det fra DSAM.

Foto: Colourbox

Thomas Birk Kristiansen, lægekonsulent for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Bolette Gerd Friderichsen, formand for DSAM og Maria Krüger, medicinordfører for DSAM

7. jun. 2024
3 min.

Den 29. april 2024 sænkede Novo prisen på Ozempic® med 33% [1]. Prisfaldet var en tiltrængt økonomisk lettelse for patienter med type 2 diabetes på Ozempic® og for de tilskudsgivende regioner. To dage efter, den 1. maj 2024, meddelte Lægemiddelstyrelsen, at det klausulerede tilskud til Ozempic® blev bevaret [2]. Der var ellers tidligere lagt op til, at det klausulerede tilskud til Ozempic® ville bortfalde [3]. Imidlertid blev prisen på Wegovy®, som bruges mod overvægt, ikke reduceret. Denne differentierede prissætning er ulogisk fordi Ozempic® og Wegovy® er ens lægemidler. For både at tilgodese patienter med diabetes og patienter med overvægt foreslår Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) derfor, at myndighederne muliggør generisk substitution mellem Ozempic® og Wegovy®.

Wegovy® og Ozempic® indeholder identisk semaglutid. Også hjælpestoffer og devices er ens. Kun etiketterne er forskellige. Alligevel er de godkendt til forskellige indikationer. Wegovy® til overvægt og svær overvægt og Ozempic® til type 2 diabetes. Uden myndighedsgodkendelse kan apotekerne derfor ikke substituere de to præparater. Lægemiddelmyndighederne har allerede én gang godkendt de relevante kliniske data for Wegovy® og Ozempic®, hvilket burde gøre en eventuel godkendelse af generisk substitution til en formalitet.

Ozempic® markedsføres i tre koncentrationer og Wegovy® i fem. De tre Ozempic® koncentrationer er identiske med de tre laveste koncentrationer for Wegovy®. DSAM vurderer derfor, at generisk substitution er relevant for de tre identiske koncentrationer, da patienten derved vil opnå samme effekt, hvad enten der anvendes Wegovy® eller Ozempic®. Desuden vil det ikke kræve særlige instrukser ved substitution mellem identiske præparater i samme koncentrationer.

Det er fagligt logisk, samt nemmere og billigere for patienterne, hvis der gives tilladelse til generisk substitution mellem Wegovy® og Ozempic®. Derved kan patienter med overvægt få Ozempic® til en lavere pris uden tilskud og patienter med diabetes kan ligeledes, ved restordre af Ozempic®, undtagelsesvis få Wegovy® med klausuleret tilskud som til Ozempic. Ved restordreproblematik har Lægemiddelstyrelsen mulighed for at begrænse brugen af Semaglutid til indikationen type 2 diabetes. Eller læge og patient kan i fællesskab vælge en konkurrerende GLP-1 analog, f.eks. Mounjaro® eller Trulicity®.

DSAM opfordrer på denne baggrund lægemiddelmyndighederne til at overveje om der kan gives tilladelse, så apoteker frit kan substituere mellem Ozempic® og Wegovy® i identiske styrker. En sådan tilladelse vil muligvis kræve sagsbehandling hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Derfor har DSAM anmodet Lægemiddelstyrelsen om hjælp til at ansøge om generisk substitution mellem Wegovy® og Ozempic®.

Det er på tide, at vi i Danmark sikrer patienterne den bedste adgang til den rette behandling til den lavest pris. Ved at muliggøre generisk substitution mellem Wegovy® og Ozempic® kan vi tage et skridt i den rigtige retning.

Referencer

Novo skærer pludselig en tredjedel af pris på storsælger. Politiken 30. april 2024. https://politiken.dk/danmark/sundhed/art9882188/Novo-skærer-pludselig-en-tredjedel-af-pris-på-storsælger

De fleste typer diabetesmedicin bevarer generelt tilskud, men visse GLP-1-analoger får strammere klausul. Nyhed 1. maj 2024 på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2024/de-fleste-typer-diabetesmedicin-bevarer-generelt-tilskud,-men-visse-glp-1-analoger-faar-strammere-klausul/

Nyt forslag til tilskudsstatus for diabetesmedicin sendes i høring. Nyhed 22. august 2023 på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2023/nyt-forslag-til-tilskudsstatus-for-diabetesmedicin-sendes-i-hoering/