Skip to main content

Hvad med patienter, som allerede er i insulinbehandling ved indlæggelsen?

Illustration: Colourbox

Esben Søndergaard, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, og Hormon- og Knoglesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Aarhus. E-mail: esben.sondergaard@clin.au.dk. Julie Støy, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital, Aarhus & Torben Harsløf, Hormon- og Knoglesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Aarhus. Interessekonflikter ingen.

4. sep. 2023
5 min.

Vi læste med interesse statusartiklen omkring behandling af diabetes under indlæggelse af M.T. Olsen et al. [1]. Det er et vigtigt emne, som, vi oplever, giver udfordringer og usikkerhed for personale, der behandler personer med diabetes. Det er derfor nødvendigt, at der foreligger gode kliniske vejledninger, som kan benyttes på såvel endokrinologiske specialafdelinger som alle andre kliniske afdelinger.

Efter gennemlæsning er vi dog blevet bekymrede for, om artiklen kan misforstås og medføre det modsatte af, hvad vi tror er hensigten, både med statusartiklen og den nye nationale behandlingsvejledning [2].

Vores bekymring går på, at det intet sted i artiklen specifikt nævnes, hvordan behandlingen skal håndteres for patienter med diabetes, som allerede er i behandling med insulin ved indlæggelsen. Konsekvensen heraf er, at man kan risikere en uhensigtsmæssig pausering af basal insulin og skift til en dosering af insulin udelukkende baseret på målte værdier af blodglukose (insulin efter skema/sliding scale insulin). Som det også er anført i den nationale behandlingsvejledning [2], anbefales det som udgangspunkt at fortsætte basal insulin i forbindelse med indlæggelse.

I artiklen anføres det, at »danske regionale og kommende nationale behandlingsvejledninger anbefaler ,sliding scale insulin’ (SSI)-regimet«. Dette kan læses som den diametrale modsætning til anbefalingerne fra f.eks. the American Diabetes Association, som anfører, at »use of only a sliding scale insulin regimen in the inpatient hospital setting is strongly discouraged« i deres Standards of Care in Diabetes [3]. Vi er bevidste om, at dette formentlig ikke er forfatternes hensigt, men for at reducere risikoen for misforståelse, kan betegnelsen insulin efter skema/sliding scale insulin forbeholdes til regimet med 7-8 ganges måling af blodglukose med dosering af insulin. Her vil det oftest være den eneste insulinbehandling med formålet at sikre en døgndækning af insulin f.eks. til personer med nykonstateret type 1-diabetes. For langt de fleste patienter med diabetes vil behandlingen med insulin i henhold til plasmaglukose bedre beskrives som korrektionsdoser af insulin (baseret på blodglukosemåling 3-5 gange dagligt), som gives i tillæg til anden diabetesbehandling. Dette er desuden også den betegnelse, der benyttes i den nye behandlingsvejledning [2]. Således kan korrektionsdoser af insulin gives i tillæg til basal insulin til patienter i behandling med basal insulin forud for indlæggelsen og derudover benyttes i de første 1-2 døgn af en indlæggelse for at afdække blodglukoseniveau og insulinbehov hos patienter, der ikke er i insulinbehandling forud for indlæggelsen.

.

Svar

Referencer

  1. Olsen MT, Hansen KB, Klarskov CK et al. Håndtering af diabetes og hyperglykæmi på hospitalets ikkeintensive afdelinger. Ugeskr Læger. 2023(185):V11220699.
  2. Den indlagte patient med diabetes: Dansk Endokrinologisk Selskab, 2022. https://endocrinology.dk/nbv/diabetes-melitus/den-indlagte-patient-med-diabetes/.
  3. Committee ADAPP. 16. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Medical Care in Diabetes – 2022. Diabetes Care. 2022;45(Supplement_1):S244-S53.