Content area

|

Kender politikerne til rekrutteringsudfordringerne i akutmedicin?

Illustration: Lars-Ole nejstgaard
Forfatter(e)
Preben Aukland (fælles tillidsrepræsentant, Almen Praksis, KBU, Intro, Fase 1 og returdage, Region Midtjylland Distrikt Øst), Ida Lang Andersen (tillidsrepræsentant Akutafdelingen Regionshospitalet Randers), Pia Hedegaard Johnsen og Vinni Faber Rasmussen (fælles tillidsrepræsentanter, Regionshospitalet Randers), Kristina Bak Kristoffersen (afdelingslæge Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers) og Morten Krogh Christiansen (formand for Yngre Læger i Region Midtjylland)

Ugeskrift for Læger bragte i seneste nummer (nr. 8 2022) et interview med den nye formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, om hans visioner for at afhjælpe de udfordringer, som sundhedsvæsenet har, og hvordan de skal bekæmpes i fremtiden. I artiklen nævner formanden arbejdsmiljøet som en af de vigtigste nøgler til at forhindre personaleflugten.

Samtidig udtaler den nyvalgte formand til Ugeskrift for Læger, at: »Forleden besøgte jeg Akutafdelingen i Randers, og der var ikke i lægegruppen nogen alarmklokker, der ringede for alvor i forhold til at rekruttere. Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer nogen steder«.

I efteråret 2021 var der store udfordringer med at dække speciallægevagterne om natten på Akutafdelingen i Randers. På grund af rekrutteringsproblemerne blev det fra ledelsens side besluttet, at man to dage om ugen ikke kunne stille med speciallæger om natten. Der blev på opfordring af yngre læger afholdt fire møder vedrørende deres bekymring om manglende mulighed for speciallægesupervision om natten. På mødet deltog cheflæger fra de berørte afdelinger, den lægefaglige direktør, den lokale tillidsrepræsentant, fælles tillidsrepræsentant (FTR) for Yngre Læger på hospitalet, FTR for Almen Praksis, samt formanden for Yngre Læger i Region Midtjylland. Herefter blev der aftalt ekstra bemanding med yngre læger på Medicinsk, Akut- og Psykiatrisk Afdeling for at dække op for den manglende speciallæge.

  • Vi er enige i, at arbejdsmiljøet er et særdeles vigtigt fokus­område for at forbedre rekrutteringen. Det er vores opfattelse, at inddragelsen af medarbejderne er vital for at bedre arbejdsmiljøet, og derfor undrer udtalelsen fra formanden for Danske Regioner os.

I februar 2022 ansatte hospitalet to nye speciallæger på Medicinsk Afdeling, som hver især skal dække tre vagter om måneden på Akutafdelingen, og man kan derfor udfase dagene med manglende speciallæge om natten. Dette lykkedes på grund af ansættelser på Medicinsk Afdeling, men desværre ikke på grund af vellykket rekruttering til akutspecialet, hvor man i samme periode ansatte én afdelingslæge.

Problemerne med rekruttering kommer ligeledes til udtryk ved, at man hver måned skemalægger med hjælp fra eksterne vikarer og frivillige ekstravagter for de faste akutlæger. Der er kun otte fastansatte akutlæger (ni med cheflægen) i et vagtlag normeret til 11 (12 med cheflægen). Heraf er flere i gang med merituddannelsen i akutmedicin. Det er vores opfattelse, at det i forvejen ville være i underkanten med 11 akutlæger til at dække alle vagter.

Aktuelt er der fem hoveduddannelseslæger på afdelingen og to ubesatte hoveduddannelsesforløb i akutmedicin, og herudover regner man ikke med, at hoveduddannelsesstillingerne til efteråret bliver besat.

Vi er enige i, at arbejdsmiljøet er et særdeles vigtigt fokusområde for at forbedre rekrutteringen. Det er vores opfattelse, at inddragelsen af medarbejderne er vital for at bedre arbejdsmiljøet, og derfor undrer udtalelsen fra formanden for Danske Regioner os.

Det er nemlig ikke vores opfattelse, at der ikke er rekrutteringsproblemer på Akutafdelingen i Randers. Hvis der ikke er alvorlige rekrutteringsproblemer eller alarmklokker, der ringer i Randers, så er vi i høj grad bekymrede for de afdelinger, hvor det er tilfældet.

Svar:

Anders Kühnau, Formand for Danske Regioner (S)

Fra min side er der tale om en konstatering af, at problemer med at tiltrække og fastholde sundhedsfagligt personale er blevet et særdeles påtrængende grundvilkår overalt i det danske sundhedsvæsen. Nogle landsdele er nok mere udsatte end andre, og nogle specialer kan have vanskeligere ved at tiltrække arbejdskraft end andre, men alle oplever, at rekrutteringsproblemer griber ind i dagligdagen. Det gælder dermed også akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Rekrutteringsproblemerne er derimod, som jeg forstod det under mit besøg på akutafdelingen, ikke slået igennem i det service- og behandlingsniveau, som akutafdelingen i Randers tilbyder sine patienter. Det hæfter jeg mig ved som noget meget positivt, uden at det dog ændrer på, at jeg fortsat mener, at der er behov for langsigtede løsninger på de udfordringer, som personalet på hospitalerne står overfor hver dag.

Blad nummer: 

Right side

af Peter Gjersøe | 21/05
3 kommentarer
af Mia Gall Grandahl | 20/05
1 Kommentar
af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar