Skip to main content

Man bliver heller ikke klogere af misinformation…

Kommentar til Fokus-artiklen: Overlæge: »Man bliver ikke klogere af at få tilbudt mindre viden«

Andreas Lundh.
Andreas Lundh.

Læge, PhD studerende Kristine Rasmussen, Det Nordiske Cochrane Center, København, kristine.rasmussen12@imperial.ac.uk
Læge, PhD Andreas Lundh, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, København
Professor, PhD, speciallæge John Brodersen, Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland
Uddannelsesansvarlig overlæge Mats Lindberg, FAM, Sygehus Sønderjylland
Interessekonflikter: Alle skribenter er medlem af Læger uden sponsor.

17. nov. 2017
3 min.

Fokus-artiklen Overlæge: »Man bliver ikke klogere af at få tilbudt mindre viden« understreger hvor stor en opgave Region Syddanmark og Region Midtjylland - og forhåbentlig i fremtiden alle fem regioner - står overfor når de alene står for efteruddannelsen (1). Anders Junker har ret i, at der er nogle mulige ulemper ved at forbyde industri-involvering, når det drejer sig om oplæring i brug af medicinsk udstyr, men det er formentlig en misforståelse af hvad forbuddet dækker over. Industrien skal selvfølgelig have lov til at instruere om korrekt brug af deres produkter. Regionerne kunne passende være et bindeled der sikrer relevant oplæring, men samtidig lægger et led ind mellem læger og industrien. Der må findes en løsning som sikrer, at lægerne undervises på et højt fagligt og evidensbaseret niveau uden, at de samtidig udsættes for markedsføring.

Der er desværre talrige eksempler på hvor ivrig industrien kan være i deres markedsføring af produkter – senest afsløringen af Novo’s markedsføring af Victoza i USA (2) – og de lægemidler, der markedsføres mest aggressivt, virker næsten aldrig bedre end anden medicin (3). Det tilfører med andre ord meget lidt værdi for patienterne at læger er up-to-date med, hvad industrien mener vi skal vide.

Anders Junker citeres for at sige: »Det skulle nødigt være sådan, at to regioner øst for Storebælt har nemmere ved at få adgang til en viden, som vi andre kan få sværere adgang til. Man bliver ikke klogere af at få tilbudt mindre viden«. Men man bliver heller ikke klogere af at blive misinformeret eller på anden vis kommercielt påvirket. Industrien bruger 80 mio. om året på at sende læger på kongresrejser (4). Det gør firmaerne selvfølgelig fordi de gennem kongressponsorater kan påvirke lægerne, hvilket medfører øget salg og øget fortjeneste. De industribetalte kongresrejser er gratis for lægerne, men de er dyre for patienterne, regionerne og resten af det danske samfund.

Læger, der efteruddannes af industrien, ordinerer flere lægemidler, dyrere lægemidler og dårligere lægemidler end læger, der ikke efteruddannes af industrien (5). Man kan formode at en lignende sammenhæng også foreligger for medicoteknisk udstyr. Den nye politik i Region Syddanmark og Region Midtjylland vil forhåbentlig, modsat af hvad Anders Junker frygter, sikre at færre patienter bliver udsat for dårligt afprøvede behandlinger med ukendte skadevirkninger og dermed være et løft for patientsikkerheden.

Industriuafhængig evidensbaseret efteruddannelse bør være en selvfølge og tilgængelig for alle læger uanset speciale og ansættelsessted.

Referencer

LITTERATUR

  1. 1. Bundgaard B. Overlæge: »Man bliver ikke klogere af at få tilbudt mindre viden«. Ugeskr Læger 2017;22:1896-99.

  2. 2. Høberg J, Christensen BW. Frigivne retsdokumenter om Novo Nordisk: Lancerede storsællert med drinks med ægte diamanter og ulovlige metoder. Finans.dk 31. oktober 2017. https://finans.dk/indsigt/ECE9991110/frigivne-retsdokumenter-om-novo-nordisk-lancerede-storsaellert-med-drinks-med-aegte-diamanter-og-ulovlige-metoder/ (accessed 03.11.2017).

  3. 3. Lexchin J. The relation between promotional spending on drugs and their therapeutic gain: a cohort analysis. CMAJ Open. 2017;5:E724-8.

  4. 4. Albinus NB. Medicinalindustrien bruger 80 mio. kr. om året på lægers kongresrejser. Dagens Pharma 31.08.2017.

  5. 5. Brax H, Fadlallah R, Al-Khaled L et al. Association between physicians' interaction with pharmaceutical companies and their clinical practices: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017;12:e0175493.