Skip to main content

Mangel på evidens vedrørende cannabisprodukters smertelindrende effekt

Læs svaret fra Niels Vidiendal Olsen og Torben Ishøy sidst i indlægget.

Professor, overlæge, dr.med. Per Sjøgren, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Overlæge, MHM, Anette Hygum, Palliativt Team, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle
Overlæge, MPG, Bodil Abild Jespersen, Enhed for Lindrende Behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
E-mail: bodijesp@rm.dk
Interessekonflikter: Ingen.

11. jun. 2018
6 min.

Vi har med interesse læst debatindlægget »Medicinsk cannabis til kroniske smerter udfordrer den opioide dominans« af Niels Vidiendal Olsen & Torben Ishøy. Eftersom der ikke eksisterer nogen sammenlignende studier af cannabisprodukter og opioider – ligesom der i øvrigt mangler sammenlignende studier mellem cannabisprodukter og andre smertestillende midler hos de store brugergrupper (patienter med kroniske nonmaligne smerter og kræftpatienter) – er titlen nok mere præget af drømmetænkning end af realiteter. Med kendskab til de omtalte stoffers farmakologi, smertetyper og mekanismer samt de seneste systematiske review om cannabis' effekt på forskellige typer kroniske smerter er det vanskeligt at forestille sig, at cannabisprodukterne på nogen måder kan erstatte opioider, når opioider gives på korrekt indikation. Det er ligeledes usikkert, om den smertelindrende effekt ved langtidsbrug af cannabisprodukter kan opveje bivirkninger og langtidskonsekvenser (kognitive forstyrrelser, psykoser og afhængighed). Endeligt er der fortsat en udtalt mangel på evidens for cannabisprodukters smertelindrende effekt [1-3]. Vi er enige med forfatterne i, at der i de vestlige lande er et faretruende opioidoverforbrug, især til kroniske nonmaligne smertetilstande, men vi mener ikke, at amerikanske forhold uden videre kan overføres til de skandinaviske lande. Derudover er der en del andre informationer, der tyder på, at cannabisprodukter blot bliver et tillægspræparat til den omfattende mængde af afhængighedsskabende medicin, der findes på markedet, og som bruges og misbruges af patienter med kroniske smerter [4,5]. Dette er i høj grad baseret på den forsimplede antagelse, at kroniske smerter kan behandles med et eller flere farmakologiske »vidundermidler« og ikke på den gældende opfattelse, at kroniske smerter bør behandles efter en bio-psycho-social model, som inddrager tværfaglig ekspertise og kombinerer farmakologiske og nonfarmakologiske interventioner.

Vi undrer os i øvrigt over, at de to forfattere under interessekonflikter opgiver »ingen«. Begge er involveret i smerteklinikkerne.dk, hvor »Medicinsk Cannabis Behandlingspakke« fremhæves kraftfuldt i annonceringen.

Faktaboks

Fakta

Referencer

LITTERATUR

  1. Mücke M, Phillips T, Radbruch L et al. Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2018;3:CD012182.

  2. Nugent SM, Morasco BJ, O'Neil ME et al. The effects of cannabis among adults with chronic pain and an overview of general harms: a systematic review. Ann Intern Med 2017;167:319-31.

  3. Aviram J, Samuelly-Leichtag G. Efficacy of cannabis-based medicines for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Physician 2017;20:E755-E796.

  4. Ekholm O, Kurita G, Højsted J et al. Chronic pain, opioid prescriptions and mortality in Denmark: a population based cohort study. Pain 2014;155:2486-90.

  5. Maher DP, Carr DB, Hill K et al. Cannabis for the treatment of chronic pain in the era of an opioid epidemic: a symposium-based review of sociomedical science. Pain Med 13. jul 2017 (e-pub ahead of print).

  6. Feingold D, Goor-Aryeh I, Bril S et al. Problematic use of prescription opioids and medicinal cannabis among patients suffering from chronic pain. Pain Med 2017;18:294-306.