Skip to main content

Organdonation foregår også i Udkantsdanmark!

Organdonation kan og bør foregå på alle landets intensivafdelinger - og vi opfordrer alle personalegrupper til at være opmærksomme på potentielle donorkandidater.

Forskningsansvarlig afdelingslæge, ph.d. Carsten Reidies Bjarkam
E-mail: c.bjarkam@rn.dk
Donationsansvarlig overlæge Preben Sørensen
Ledende overlæge Helga Gulisano
Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Interessekonflikter: ingen

12. jan. 2017
2 min.

Vi har med stor glæde noteret os Odense Universitetshospitals (OUH) succesfulde bestræbelser på at øge antallet af gennemførte organdonationsforløb som beskrevet i Ugeskrift for Læger den 26. december 2016 [1]. Artiklen sætter med rette fokus på, at organdonationsforløb fremmes i et miljø, hvor dedikerede personalegrupper sørger for, at donationskandidaterne identificeres, og endvidere behersker den vanskelige kontakt til de pårørende. Ligesom hospitalsledelserne har en nøglerolle for at sikre, at passende rammer for donationsforløb er til stede på den enkelte intensivafdeling, da overbelægning og stressede arbejdsforhold på grund af områdets delikate og ressourcetunge natur bestemt ikke er fremmende for antallet af organdonationsforløb.

Man kunne imidlertid ved gennemlæsning af artiklen og dennes oversigt over donorraten få det indtryk, at organdonation kun forekommer i Odense, København og Aarhus. Det er ikke tilfældet!

Organdonation kan og bør foregå på alle landets intensivafdelinger. For at understrege dette har vi med baggrund i donortallene fra Scandiatransplant [2] og befolkningstal for Danmarks Statistik [3] lavet Tabel 1, hvor donortallene for 1.-3. kvartal 2016 nu er udspecificeret på region og hospital.

Vi vil på baggrund af disse tal og erfaringerne fra OUH [1] opfordre alle personalegrupper, som kommer i kontakt med potentielle donorkandidater fra den præhospitale fase frem til intensivindlæggelse, til at overveje, hvorvidt donation kunne være en mulighed og handle herefter [4]. Ligesom alle landets intensivafdelinger bør have specielt udpegede donationsansvarlige og økonomiske rammer til at varetage sådanne donationsforløb.

Referencer

LITTERATUR

  1. Heissel A. Odense er blevet en succeshistorie på organdonation. Ugeskr Læger 2016;178:2422-5.

  2. Scandiatransplant, dokument-id 511070, version 1.1., udskrevet 4.1.2017.

  3. www.statistikbanken.dk/FOLK1A.

  4. Sørensen P, Kousgaard SJ. Barriers toward organ donation in a Danish university hospital. Acta Anaesthesiol Scand (i trykken). Doi: 10.1111/aas.12853.