Skip to main content

Pension bør prioriteres ved de kommende overenskomstforhandlinger

Der er grund til at overveje at sætte pensionbidraget op – afkastet er lavt for tiden.

Marianne Ingerslev Holt, Peter Lindholm, Klaus Friis Andersen & Philip Bennett, læger og bestyrelsesmedlemmer i Lægernes Pension

15. mar. 2017
3 min

I 2016 opnåede Lægernes Pension et afkast på 8,5%. Siden oprettelsen i 1946 har Lægernes Pension i gennemsnit haft næsten 9% i årligt afkast. Det svarer til en fordobling af pensionskassens formue hvert ottende år, og afkastet har haft så stor betydning, at du reelt kun har betalt for en fjerdedel af din pension. Resten af pengene er kommet fra afkastet på dine indbetalinger.

Og her er der grund til panderynker for de kommende år.

Prognoseforventningerne sættes ned

For efter flere år med lave renter har Lægernes Pension set sig nødsaget til at sænke prognoseforventninger til afkastet. De renter, som i snart to årtier har givet os stadigt billigere boliglån, gør det urealistisk at forvente et afkast, der bare minder om 9%. Derfor har pensionskassen da også løbende reduceret forventningerne, senest fra 5,3 til 4,6%.

Nå ja, tænker du måske – 4,6% i snit er vel også OK, det er i hvert fald mere, end jeg får i banken. Og hvad betyder forventninger? Jeg er mere interesseret i de konkrete resultater.

Det er vi også. Men vi er samtidig optaget af, at din pensionsoversigt er så realistisk som muligt. Det er jo dit eneste reelle planlægningsværktøj. Her skal du til enhver tid kunne læse pensionskassens bedste bud på, hvad du i nutidskroner kan købe for din pensionsopsparing om 10, 20 eller 30 år – uanset hvad en liter mælk måtte koste til den tid.

Lægernes Pension regulerede derfor din pensionsprognose ved årsskiftet. Hvis du er tæt på pensionering, vil du næppe bemærke ændringen. Men har du 10-15 år til pensionering, er din prognose faldet 5-10%, mens faldet for yngre læger er større. Det er usikkerheden selvfølgelig også. Prognoser ændrer sig jo, og der kan ske meget med både løn og afkast på 30-40 år.

Økonomien skal matche længere levetid

Som lægernes repræsentanter i pensionskassen er vi meget optagede af at løfte medlemmernes pensioner, så økonomien kan matche det stadigt længere liv. Det er vigtigt at have overskud i pensionisttilværelsen, også økonomisk.

Derfor er det nødvendigt at have fokus på pensionsindbetalinger ved de kommende overenskomstforhandlinger. Vi har ikke på forhånd lagt os fast på et mål. Vi kan blot konstatere, at der skal rundt regnet to procentpoint til at bringe os på omgangshøjde med f.eks. djøf’erne, der generelt indbetaler mere, end vi gør.

Tidlig indbetaling giver størst effekt for de yngste: Ved at løfte indbetalingerne med to procentpoint stiger prognosen for den årlige livsvarige pension med 32.000 kroner for en typisk 30-årig, der går på pension som 67-årig. Men selv for en 55-årig vil et løft i indbetalingerne på to procentpoint gøre en mærkbar forskel.

Bliv længere på arbejdsmarkedet

Det ændrer ikke ved, at den mest effektive ordination til dig, der ønsker en højere pension, er: bliv lidt længere på arbejdsmarkedet. For hvert ekstra år stiger pensionen med 6-7%. Det er en konstatering, ikke en opfordring.

Til gengæld vil vi opfordre til at få pensionsindbetalingerne løftet ved de kommende forhandlinger. Som læger er vi på nærmeste hold vidner til den positive udvikling i både levetid og helbred for den ældre del af befolkningen. Rigtig mange er i dag fuldt aktive til langt op i 80’erne, ja sågar 90’erne, med rejser, kulturoplevelser og alle de andre markører for et aktivt liv.

Livet leves, og det skal der naturligvis være råd til.

Læs også artikel: Lægernes valg: spar op eller skær ned