Skip to main content

Salt – blodtryk – kardiovaskulær sygdom og dødelighed

Foto: Garitzko / Wikimedia Commons
Foto: Garitzko / Wikimedia Commons

Professor emeritus, dr.med. Hans Ibsen, E-mail: ibsen.hans.dk@gmail.com, Interessekonflikter: ingen

8. jul. 2019
3 min.

Sundhedsmyndigheder og lægevidenskabelige selskaber anbefaler en reduktion i saltindtagelse med henblik på at opnå en reduktion i blodtryk og dødelighed [1-4].

Niels Graudal har i Ugeskrift for Læger [1] (publiceret online 13. oktober 2018 og efterfølgende bragt på tryk 15. april 2019) hævdet, at der ikke er evidens for en sådan saltreduktionspolitik i befolkningen. Han finder, ud fra metaanalyser, at der en øget dødelighed ved saltindtagelse under 6 g/dagl. (< 2,3 g natrium/dagl.) – titlen leder tanken hen på en opfattelse af kausalitet, men han anfører dog, at der er tale om en association!

Den 3. april 2019 blev der i The Lancet [2] publiceret en meget detaljeret analyse fra »the Global Burden of Disease Study«, som vurderer en lang række kostfaktorers risiko for sygdom og død. De finder, at vurderet ud fra 11 millioner dødfald i 2017 er de alvorligste risikofaktorer høj saltindtagelse og lav indtagelse af fibre og frugt. Resultaterne er generelt uafhængige af køn, alder, race, socioøkonomiske forhold og geografi. De finder, at resultaterne er en platform for »evidence based dietary interventions«.

I New England Journal of Medicine 29. maj 2019 [3] er der publiceret et »perspective« fra National Academy of medicine (tidligere Institute of Medicine), hvor man fastslår ud fra en nylig publiceret rapport fra Natinal Academies of Sciences, Engineering and medicine (NASAM), at der er »overwhelming weight to reduce the amount af sodium in the U.S. food supply«. Tidligere har Institute of Medicine (IOM) tøvet med en så klar udmelding, men nu finder IOM/NASAM, at et samarbejde med fødevareindustrien om reduktion i salt er afgørende.

Således er der internationalt tunge kræfter i gang for at fremme processen om saltreduktion for ar reducere blodtryk, sygelighed og dødelighed.

Helt let skal det jo ikke være: I juni publiceredes i Hypertension [4] en meget omfattende analyse vedrørende saltudskillelse, blodtryk og risiko for kardiovaskulær sygelighed og død. Mere end 322.000 lavrisikoindivider uden hypertension, diabetes mellitus eller hjertesygdom fik målt blodtryk og estimeret døgnnatriumudskillelse og fulgt i 6,99 år. Estimeret natriumudskillelse var < 3-7 gram/døgn. Der var over hele spektret en nær lineær relation mellem stigning i natriumudskillelse og blodtryk. Men der var ingen relation mellem quintiler af natriumudskillelse og mortalitet/sygdom. Men vigtigt: Der var ingen tegn på øget dødelighed ved de laveste grader af saltudskillelse, men lavere blodtryk – og ikke holdepunkter for ugunstig effekt! Forfatterne funderer over et muligt for kort followup hos lavrisikoindivider uden hypertension eller anden komorbiditet til at kunne iagttage en positiv effekt på sygelighed/død af lavere saltindtagelse og blodtryk.

Hensigten med dette indlæg er at påpege, at der i juni 2019 er stor international enighed om det gunstige i at reducere befolkningens saltindtagelse – med lavere blodtryk og hjerte-kar-sygdomme til følge.

Referencer

LITTERATUR

  1. Graudal N. Øget dødelighed ved den anbefalede saltdiæt på under seks gram. Ugeskr Læger 2019;180:V04170322.

  2. GBD 2017 diet collaborators. Healths effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet 2019;393:1958-1972.

  3. Henney JE, O'Hara JA 3rd, Tayler CL. Sodium-intake reduction and the food industry. N Engl J Med 29. maj 2019 (e-pub ahead of print).

  4. Welsh CE, Welsh P, Pardeep J et al. Urinary sodium excretion, blood pressure, and risk of future cardiovascular disease and mortality in subjects without prior cardiovascular disease. Hypertension 2019;73:1202-9.