Skip to main content

Samfundet skal genstartes med en grøn omstilling

Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

Anna Roe Rasmussen forkvinde for Læger for Klimaet læge MSc Health Policy Planning and Financing e-mail: anna.roe.rasmussen@gmail.com Lotte Ørskov pensioneret overlæge dr.med. Hanne Hollnagel pensioneret praktiserende læge professor dr.med. Lise Christensen Bjerno DjøfereForFuture dialogudvikler MEd Adult Learning & HRD Sidsel Koordt Vognsen udviklingsspecialist cand.scient.soc. Interessekonflikter: ingen

14. sep. 2020
3 min.

For klimaet, for folkesundheden og for sundhedsvæsenet er det nødvendigt at genstarte samfundet med en grøn omstilling.Vi er inspirerede af den politiske handlevilje, den fælles ansvarlighed og de hurtige, store adfærdsændringer, som coronapandemien medførte. Vi efterlyser samme indsats ift. klimakrisen med en grøn genstart af samfundet. Som læger og djøfere vil vi hellere bidrage til at skabe et bæredygtigt, sundt samfund nu end rydde op efter klimakrisen [1].

Regeringens klimaaftale i juni beregnes af Klimarådet til at give en reduktion på kun 3,4 mio. tons CO2, hvor målet er 20 mio. tons. Vi efterspørger en betydelig acceleration i de nødvendige, politiske beslutninger, der skal til for at knække kurven for udledning af drivhusgasser også i sundhedsvæsenet, som er estimeret

til at stå for 6% af Danmarks samlede CO2-udledning.

Klimaforandringerne påvirker i udtalt grad den globale folkesundhed [2], men også i Danmark stiger antallet af klimarelaterede sygdomme og dødsfald betinget af stigende temperatur, hyppigere perioder med ekstrem varme, oversvømmelser, luftforurening, bedre vækstmuligheder for patogene mikroorganismer, længere pollensæson samt psykologiske påvirkninger [3].

Afbrænding af fossile brændstoffer bidrager ikke kun til den globale opvarmning men også til luftforurening, der skader lunger, hjerte, hjerne og påvirker nyfødtes udvikling [4, 5].

Ved at investere i en grøn fremtid nu kan vi undgå, at klimaforandringerne forringer sundheden for nuværende og fremtidige generationer, at tvinge et allerede presset sundhedsvæsen i knæ og yderligere at underminere udviklingen mod en bæredygtig fremtid [2].

Vi står ikke alene med denne opfordring: 350 sundhedsorganisationer, der repræsenterer over 40 mio. sundhedsprofessionelle fra 90 lande – herunder Lægeforeningen og Læger for Klimaet – har den 26. maj 2020 sendt et brev til de politiske ledere af G20-landene, hvori de kræver en sund, grøn genstart [6].

Arbejdet mod klimaforandringer er komplekst: Vi er nødt til at bringe vores forskellige fagligheder i spil for at finde gode løsninger. Vi skal som læger være bedre til at italesætte, hvordan vores arbejdsgange og anvendelse af udstyr og medicin kan blive mere bæredygtigt. Samtidig skal vi, som djøfere understrege vigtigheden i de sparede helbredsomkostninger, når man beregner prisen på den grønne omstilling. Ligesom udledningen af CO2 bør tænkes ind i alle niveauer af indkøb og byggeri i sundhedsvæsenet. Vi har tillige et fælles ønske om, at vores lovgivning skal sikre nuværende og fremtidige generationers ret til ren luft, vand og mad, mangfoldig natur og et sikkert klima. Lad os sammen bruge vores stærke fagligheder til at sætte skub i klimahandling på arbejdspladsen, i vores fagforbund og i vores samfund.

Læger for Klimaet er en selvstændig forening, DjøfereForFuture et uafhængigt netværk af djøfere; begge netværk styrker faglighed og arbejder målrettet for den nødvendige, grønne omstilling.

Vores respektive fagforbund, Lægeforeningen og Djøf, medvirker i broentilfremtiden.dk – alliance for grøn og retfærdig omstilling, der repræsenterer 1,2 mio. medlemmer.