Skip to main content

Styrelsescentrering

Ole Færgeman, professor emeritus, dr.med.

30. okt. 2023
1 min.

I Ugeskrift for Læger 16. oktober har professor og praktiserende læge Niels Bentzen skrevet et relevant indlæg om »styrelsescentrering« af de praktiserende lægers arbejde. Den vigtigste pointe er ligetil: Når magtfulde myndigheder bag skriveborde fortæller læger, hvordan de skal undersøge og behandle patienter ude i klinikken, kan det hænde, at de faktisk gør det. Selv om patienten ville være tjent med, at lægen tænkte selv.

Den magtfulde myndighed er Styrelsen for Patientsikkerhed, og styrelsens direktør har svaret Niels Bentzen. Svaret illustrerer desværre Niels Bentzens pointe. Direktøren er selv læge, men hun svarer som bureaukrat: henviser til rapporter om og tal for, hvor godt styrelsen udøver sit »virke«. Derimod ikke et ord om det indlysende problem, at den enkelte patient ikke nødvendigvis er tjent med den diagnostik og den behandling, som vejledninger og bekendtgørelser fordrer. De er jo beregnet på den gennemsnitlige patient, og den gennemsnitlige patient findes ikke, ej heller i lægens klinik. Han/hun er en matematisk-statistisk abstraktion.

Dette klassiske problem har været genstand for talrige overvejelser i medicinsk-administrativ litteratur, og det må være direktøren bekendt. Men ikke et ord om den side af sagen. Kun en tak fra bureaukrat til læge for at kere sig »om vores sundhedsvæsen«.