Skip to main content

Svar til »Skal H-index hyldes?« 

H-indeks

Jens Peter Gøtze & Thomas Benfield

Redaktører, Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal, e-mail: debat.ugeskriftet@dadl.dk. Interessekonflikter: ingen.

9. jan. 2023
1 min.

Vi vil gerne takke Daniel Emil Raaschou-Pedersen og Mark Poulsen Khurana for deres interesse i Danish Medical Journals initiativ og for at rejse de iboende problemer med H-indekset. Vi deler vurderingen af H-indekset som en grov og primitiv indikator, der på ingen måde alene kan sammenfatte en persons forskningsindsats. En bedre metode vil være at vurdere den enkelte forskers samlede videnskabelige produktion, men det er en umulig opgave alene i Danmark. Man kunne bede Ugeskriftets ca. 33.000 abonnenter om at indstille eller rangordne danske forskere, men her rejser der sig flere udfordringer bl.a. om dels allokering af ressourcer til at gennemgå de mange indstillinger, og dels indstillerens objektivitet. Artikelserien er på ingen måde en hyldest til H-indekset, men en anerkendelse af dygtige og forskningsaktive nordiske lægevidenskabelige forskere, som har en usædvanlig produktiv karriere. Vi har til en begyndelse defineret forskningsmæssig kapacitet baseret på H-indekset og forskningsaktivitet, men vil på denne opfordring udvikle artikelserier, som sætter fokus på banebrydende nordisk forskning baseret også på andre kriterier.