Skip to main content

Udbudsklinikker – en dyr omgang for skatteyderne

Der er solid dokumentation for, at udbudsklinikker som dem, Niels Riewertz Eriksen driver, er en kostbar løsning, skriver formand for PLO-Nordjylland, Annemette Alstrup.

Formand for PLO-Nordjylland, Annemette Alstrup
E-mail: annemettealstrup@dadlnet.dk
Interessekonflikter: ingen

27. sep. 2016
2 min.

Niels Riewertz Eriksen, der er direktør i Nordic Medicare, beskylder i Ugeskrift for Læger [1] PLO for »økonomisk mudder« i vores beregninger over økonomien i de nordjyske udbudsklinikker. Dette skyldes, at PLO har påpeget, at klinikkerne hvert år påfører de nordjyske skatteborgere en merudgift på over 6 mio. kroner.

Jeg skal ikke gå i detaljer og blive alt for teknisk, men PLO’s beregninger er baseret på oplysninger fra Region Nordjylland. Og tallene viser, at Nordic Medicares og Falck Healthcares klinikker får en merbetaling i forhold til de almindelige PLO-klinikker på 6.139.153,80 kroner pr. år.

Men det bliver værre endnu: Udbudsklinikkerne er ifølge de indgåede kontrakter med Region Nordjylland forpligtet til at foretage ICPC-kodning og ydelsesregistrering. Og sammenligner man ydelsestallene i udbudsklinikkerne, bliver forskellen endnu mere markant. Gennemsnittet i PLO-klinikkerne er på 461,17 kroner pr. patient mod 355,57 kroner i udbudsklinikkerne. Når man ganger denne forskel op med antallet af patienter, svarer det til en »underomsætning« på ca. 5 mio. kroner.

Udbudsklinikkerne får med andre ord ca. 6,1 mio. kroner mere i honorar end tilsvarende PLO-klinikker, og derudover er ydelserne i udbudsklinikkerne ca. 5 mio. kroner under tilsvarende PLO-klinikker. Region Nordjylland betaler altså ca. 11,1 mio.kroner i overbetaling – om året.

Der er således solid dokumentation for, at udbudsklinikker som dem, Niels Riewertz Eriksen driver, er en kostbar løsning for samfundet.

Referencer

LITTERATUR

  1. http://ugeskriftet.dk/debat/blog-niels-h-riewerts-eriksen-hundrede-kroner-mere-patienten-ingen-ville-have