Skip to main content

Undervisning i klima og sundhed bliver en del af medicinstudiet fra 2024

Igangværende studieordningsrevision sikrer, at de medicinstuderende på Københavns Universitet får klima og sundhed i curriculum fra 2024. Allerede nu har KU adskillige tilbud til de studerende.

cover
Illustration: CreativeZoo

Torben Lykke Sørensen1 og Jørgen Kurtzhals2

1) Studieleder på medicinuddannelsen, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2) Prodekan for uddannelse, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

20. feb. 2023
4 min.

Vi har med stor interesse læst debatindlægget i Ugeskrift for Læger den 23. januar 2023, der stiller skarpt på, hvorvidt undervisning i klima og sundhed bør indgå i medicinstudiet [1].

I indlægget argumenteres indgående for, at klima og sundhed skal have en plads i det medicinske curriculum på universiteterne. Det er vi helt enige i, og vi er glade for at se opbakningen til grøn omstilling på sundhedsområdet fra debatindlæggets underskrivere. Og vi vil gerne fortælle jer om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed.

På medicinuddannelsen på Københavns Universitet (KU) er vi aktuelt i gang med en revision af studieordningen. I den forbindelse har vi gjort os mange overvejelser om, hvordan vi bedst inkluderer koblingen mellem klima og sundhed. For det er særdeles relevant.

Det har vi haft fokus på op til og gennem hele revisionsprocessen, og når alle vores kursusbeskrivelser opdateres i foråret 2023, er en af opgaverne til alle kursusledere at indtænke bæredygtighed, herunder klima og sundhed.

»På tværs af alle KU’s uddannelser er det gjort lettere for de studerende at navigere i kursusudbuddet vedrørende klima og bæredygtighed«Torben Lykke Sørensen & Jørgen Kurtzhals

Her tænker vi bl.a. på nye sygdomsgrupper, der kan opstå i forbindelse med klimaforandringer, ressourceforbrug ved udredninger og behandling, forskningsintegration af klima og sundhed samt innovation af sundhedsvæsenet, der kan nedsætte klimabelastningen.

Det vil naturligvis have varierende relevans for de forskellige kurser, og nogle steder vil det være mere naturligt og fylde mere end andre. Hvis klima og sundhed slet ikke er inkluderet i de enkelte kurser, skal der argumenteres for, hvorfor det er udeladt.

Herudover har KU stillet en pulje af midler til rådighed til udvikling af specifikke undervisningselementer i netop bæredygtighed – og medicinuddannelsen er medansøger til den pulje. Med puljemidlerne udvikles bl.a. et fremtidigt kursus, der er planlagt til at omhandle ressourceforbrug i sundhedsvæsenet med stor fokus på klima og bæredygtighed.

I skarp konkurrence med andre vigtige elementer i medicinuddannelsen og på et studie med mange læringsmål mener vi, at den nuværende revision af studieordningen har sat bæredygtighed, ikke bare på dagsordenen, men har placeret det som et gennemgående tema i de fleste kurser på studiet.

En bæredygtig omstilling på sundhedsområdet kræver et helhedssyn, og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder vi derfor også med klima og bæredygtighed i og på tværs af uddannelse, forskning og organisationen samt på tværs af fagligheder.

På uddannelsesområdet har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet f.eks. nedsat en arbejdsgruppe og afsat ressourcer, der sikrer understøttelse af studieordningsrevisionerne på alle uddannelserne og giver støtte til løbende kursusudvikling. På tværs af alle KU’s uddannelser er det gjort lettere for de studerende at navigere i kursusudbuddet vedrørende klima og bæredygtighed, og studerende kan via denne oversigt let finde kurser med indhold inden for FN’s Verdensmål (Sustainable Development Goals) [2].

Der er påtrængende behov for, at forskning i sammenhænge mellem klima/bæredygtighed og sundhed styrkes. Både for at finde bæredygtige løsninger på sundhedsområdet og for at sikre evidens- og forskningsbaseret undervisning af bæredygtighedsaspekterne i vores uddannelser. Derfor har KU bl.a. oprettet mere end 20 tværfaglige forskningsnetværk, som i fællesskab forsker i udfordringer inden for klima- og biodiversitetskrisen, bl.a. inden for bæredygtig farmaci, husdyrsproduktion og ernæring.

Vi ved også godt, at vores laboratorieforskning efterlader et markant klimaaftryk på planeten, og vi bidrager i høj grad til KU’s samlede klimaaftryk. For at håndtere det begyndte ildsjæle på fakultetet i 2021 at udbrede LEAF-certificeringen af laboratorier, og siden har mere end 1.200 forskere og laboranter på fakultetet været med til at gøre deres laboratorier mere bæredygtige. I slutningen af 2023 forventer vi også at understøtte LEAF-certificeringer på klinikområdet. Er du nysgerrig, så kan du læse mere om LEAF på KU’s hjemmedie [3].

Så for at vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt undervisning i klima og sundhed bør indgå i medicinstudiet, selvfølgelig skal det det. Og vi er allerede i gang med at få det til at ske.

Referencer

  1. Schønemann-Lund M, Risør T, Lewandowska K et al. Undervisning i klima og sundhed bør indgå i medicinstudiet, Ugeskr Læger. 2023;185:180-181. 
  2. Sustanability Science Centre. A complete list of sustainability studies at UCPH. https://sustainability.ku.dk/studies/study-sustainability/.
  3. Kommunikation Københavns Universitet. Bæredygtige laboratorier skåner klimaet og sparer penge, 2023. https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2023/01/koebenhavns-universitet-skaaner-klimaet-og-sparer-penge-med-baeredygtige-laboratorier/.