Skip to main content

Vi har fokus på patienternes retssikkerhed

Lægeforeningens formand svarer på indlæg om "varig inhabilitet" i sidste nummer af Ugeskrift for Læger.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

10. okt. 2017
1 min.

Klinikchef Mette Brandt-Christensen, stud.med. Christoffer Cramer Lundsgaard og overlæge Lykke Pedersen bakker i et indlæg i det seneste nummer af Ugeskrift for Læger [1] op om, at det i nogle situationer kan være nødvendigt at anvende tvang for at sikre såkaldt varigt inhabile behandling. Jeg er glad for, at de anerkender, at stærkt udviklingshæmmede, hjerneskadede eller demente mennesker, som ikke kan samtykke til en sundhedsfagligt nødvendig behandling, ikke lades i stikken.

Til gengæld er jeg ikke enig i, at vi ikke haft det fornødne fokus på kriterierne for varig inhabilitet.

Vi har i høj grad været engageret i, hvilke patientgrupper de nye regler gælder for, og vi mener, at det er beskrevet tilstrækkeligt præcist i lovforslaget.

Når det er sagt, så er vi helt klar over, at det er vigtigt, at denne nye lov administreres i den rette ånd, og at der er den fornødne kontrol. Derfor støtter vi også, at der oprettes et særligt tvangsbehandlingsnævn , som skal holde øje med dette.