Skip to main content

Wegovy til børn er en opgave for børnelæger, ikke praktiserende læger

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at behandling med Wegovy skal varetages af børnelæger, mener Dansk Pædiatrisk Selskab.

Modelfoto: Nationalt Center for Overvægt. Fotograf: Birthe Vembye

Julie Tonsgaard Kloppenborg, på vegne af adipositasudvalget under Dansk Pædiatrisk Selskab

19. jan. 2024
3 min.

Den 20. november 2023 bragte Ugeskrift for Læger en artikel [1] om et kursus målrettet praktiserende læger. På dette kursus lød opfordringen til de praktiserende læger: »Overvej at gøre brug af de nye medicinske muligheder (Wegovy) for behandling af svær overvægt hos børn«. Af artiklen fremhæves det rigtigt nok, at livsstilsændringer er det vigtigste for børn med adipositas, og at det er en god idé at håndtere hele familiens livsstil i almen praksis. Dog ved vi endnu meget lidt om både effekten samt bivirkninger af den nye farmakologiske behandling mod adipositas hos børn og unge.

Derfor er vi nødt til som børnelæger under Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) at komme med dette opråb.

Wegovy (semaglutid) blev i maj 2023 godkendt og lanceret på det danske marked til også at omfatte 12-17-årige, med samme gældende indikationer som hos voksne. Godkendelsen var baseret alene på ét studie i denne målgruppe, hvor Wegovy blev brugt som tillæg til nonfarmakologisk, helhedsorienteret og familiebaseret basalbehandling. Den 1. maj 2023 offentliggjorde DPS’ adipositasudvalg en holdningserklæring på DPS’ hjemmeside [2], hvor vi opfordrede til, at denne nye farmakologiske tillægsbehandling kun blev varetaget af speciallæger i pædiatri med erfaring i behandling af adipositas. Det er muligt, at Wegovy som et kortvarigt tillæg til en nonfarmakologisk, helhedsorienteret og familiebaseret basalbehandling kan være medhjælpende til at reducere graden af adipositas hos børn og unge, men mange aspekter er endnu ikke afklaret. Der foreligger endnu ingen langtidsstudier for hverken virkning eller bivirkninger, hvorfor vi ikke ved, hvordan Wegovy påvirker børn og unge under vækst og udvikling. Ej heller vides det endnu, om børn og unge skal have en anden dosistitrering end voksne. Desuden er det fortsat en udfordring, at der er fuld egenbetaling for denne behandling, som skaber en social ulighed i vores sundhedsvæsen.

Derfor mener vi i Dansk Pædiatrisk Selskab, at behandlingen med Wegovy skal foregå hos speciallæger i pædiatri og under et protokolleret behandlingsforløb, så vi kan høste viden fra behandlingen, samtidig med at den tilbydes til særlig udvalgte patienter – og altid kun som tillægsbehandling af begrænset varighed.

Vi mener derfor ikke, at behandling med Wegovy bør udskrives eller opstartes til børn og unge i almen praksis på nuværende tidspunkt. Derimod vil vi gerne opfordre alle praktiserende læger til at være nysgerrige på adipositas hos børn/unge og deres familier og henvise til vurdering hos en børnelæge med erfaring i børns vækst, udvikling og adipositas efter gældende retningslinjer [3].

Den 27. november 2023 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen, at behandling af adipositas med Wegovy hos børn og unge bør varetages af børnelæger med erfaring i behandling af adipositas hos denne patientgruppe [4].

Referencer

  1. Felholt L. Vær nysgerrig på, om man kan gøre det på en anden måde. Ugeskr Læger. 20. nov 2023. http://ugeskriftet.dk/nyhed/vaer-nysgerrig-pa-om-man-kan-gore-det-pa-en-anden-made.
  2. Dansk Pædiatrisk Selskab. Farmakologisk behandling af adipositas (svær overvægt) hos unge
    - det mener Dansk Pædiatrisk Selskabs adipositasudvalg. https://paediatri.dk/images/dokumenter/Nyheder_2023/Farmakologisk_behandling_af_adipositas_hos_unge_maj_2023_m_DPS-logo1.pdf.
  3. Sundhedsstyrelsen. Livsstilsintervention ved svær overvægt, anbefalinger 4. mar 2021.
  4. Sundhedsstyrelsen. Medicin skal ikke være førstevalg i behandlingen af børn og unge, der lever med overvægt. https://www.sst.dk/da/nyheder/2023/Medicin-skal-ikke-vaere-foerstevalg-i-behandlingen-af-boern-og-unge-der-lever-med-overvaegt. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/livsstilsintervention-ved-svaer-overvaegt.