Skip to main content

Børnelæger ensretter og undersøger behandling med Wegovy til børn

Behandling med Wegovy af børn og unge med adipositas bør varetages af pædiatere, påpeger Sundhedsstyrelsen. Men hidtil er to tredjedele behandlet i almen praksis. Pædiatere igangsætter nu protokolleret behandling, så der kan uddrages viden om bl.a. udtrapning af medicinen.

Sundhedsstyrelsen meldte i november 2023 ud, at det er pædiatere med erfaring i behandling af børn og unge med adipositas, der skal varetage behandling med Wegovy af børn og unge under 18 år. Modelfoto: Nationalt Center for Overvægt. Fotograf: Birthe Vembye
Sundhedsstyrelsen meldte i november 2023 ud, at det er pædiatere med erfaring i behandling af børn og unge med adipositas, der skal varetage behandling med Wegovy af børn og unge under 18 år. Modelfoto: Nationalt Center for Overvægt. Fotograf: Birthe Vembye

Af Bodil Jessen, boj@dadl.dk

19. jan. 2024
7 min.

Hvordan påvirker Wegovy børn og unges vækst og udvikling? Og kan man trappe børnene ud af behandlingen, uden de tager på igen? Det vil landets pædiatere nu undersøge.

Julie Tonsgaard Kloppenborg, der er forperson for Dansk Pædiatrisk Selskabs Adipositasudvalg, fortæller, at Wegovy til børn er blevet godkendt på baggrund af et enkelt studie. Det haster med mere viden.

»Vi er blevet lidt overrendt af industrien. Lige nu er det det vilde vesten med Wegovy og børn, og vi har ikke kunnet nå at følge med. Derfor er vi nødt til at gøre det lidt på bagkant ved at igangsætte protokolleret behandling. For vi skylder børn og unge at gøre det ordentligt«, siger hun og fortsætter:

»Når der kommer ny medicin på markedet, som buldrer frem på den måde, Wegovy har gjort det, så kan vi ikke sidde og vente på, at et randomiseret kontrolleret forsøg er færdigt om fem år. Vi har derfor valgt at sige, at det vil være bedst, hvis vi alle sammen gør det ens, så derfor har vi udarbejdet en uofficiel vejledning til, hvordan behandlingen af børn og unge med Wegovy skal gribes an. Det er lidt af et ,real life-studie’, og grunden til, at det er en uofficiel vejledning, er, at vi gerne vil skabe evidens, mens vi laver eminens – så vi sikrer, at børnene får den bedste behandling«.

Om et år vil børnelægerne forsøge at få data gjort op og delt i relevante faglige fora.

Vi ved så lidt

Behandling med semaglutid står ikke alene – hverken i anbefalingerne til børn eller til voksne. Men der er meget begrænset viden om konsekvenserne for børn, påpeger Julie Tonsgaard Kloppenborg, der er afdelingslæge på Afdeling for børn og unge på Herlev og Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Ozempic til diabetes og Wegovy til vægttab er begge glukagonlignende peptid (GLP)-1-analoger, der indeholder semaglutid og giver øget mæthedsfornemmelse. Men hvor der er 15 års erfaring med data på Ozempic til voksne med type 2-diabetes, er der uendeligt lidt viden om farmakologisk vægttabsbehandling til børn, påpeger Julie Tonsgaard Kloppenborg.

»Børn og unge vokser og udvikler sig, og deres kropssammensætning ændrer sig i puberteten, så når vi giver medicin til børn og unge, ser vi altid på, hvordan medicinen påvirker deres vækst, udvikling og kropssammensætning. Vi ved så lidt om, hvordan semaglutid virker på børn og unge, og det er klart vores største bekymring«, siger hun.

»Vi ved så lidt om, hvordan semaglutid virker på børn og unge, og det er klart vores største bekymring«Julie Tonsgaard Kloppenborg, forperson for Dansk Pædiatrisk Selskabs Adipositasudvalg

Et studie, der har testet Wegovy hos voksne, viste f.eks., at der samtidig med en reduktion af 8,5 kg fedtmasse fandt et tab af 5,5 kg muskelmasse sted. Dette kan være en potentiel alvorlig udfordring under vækst og udvikling hos unge, påpeger DPS i et holdningspapir fra maj.

Julie Tonsgaard Kloppenborg påpeger, at der også mangler viden om at trappe doser op hos børn samt udtrapning.

Er jeres hensigt, at børn og unge skal trappes ud af medicinen – det siges jo, at patienterne tager på igen, når de stopper med medicinen?

»Vi har ikke noget evidens, fordi der kun er ét studie om børn, hvor man stoppede fra den ene dag til den anden. Der vil være nogle børn og unge, som er kandidater til Wegovy, og vi skal huske, at Wegovy er en tillægsbehandling til livsstilsintervention – eller familiebaseret helhedsorienteret intervention. Vi kan måske bruge Wegovy kortvarigt, så børnene for eksempel får lettere ved at bevæge sig og dyrke motion, samtidig med at kropssammensætningen ændres, og udviklingen af de følgesygdomme, børnene har fået, bremses. Men som det er nu, findes der ikke nogen udtrapningsplan. Vi håber at kunne blive klogere på en mulig udtrapningsplan ved hjælp af den protokollerede behandling, da vi jo fortsætter den nonfamakologiske behandling sammen med familien både under og efter endt behandling med Wegovy«, siger Julie Tonsgaard Kloppenborg.

Familierne skal i langt de fleste tilfælde selv betale for Wegovy, da der ikke er tilskud til vægttabsbehandling. Men Lægemiddelstyrelsen kan ansøges om enkelttilskud, som er blevet tildelt i få tilfælde. Det gælder visse genetiske tilstande, eller hvis patienten er blevet opereret for en godartet hjernetumor, kraniofaryngeom.

Mærkbar ændring

Der er ikke mange læger, der udskriver Wegovy til børn og unge under 18 år, og udviklingen er langtfra så eksplosiv som i den voksne befolkning. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 186 børn og unge i aldersgruppen 0-17 år har fået udskrevet recepter på Wegovy i perioden december 2022 til og med november 2023. Gruppen udgør dermed kun 0,2% af samtlige Wegovy-brugere i perioden.

Sundhedsstyrelsen og Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) meldte i november 2023 ud, at behandling med Wegovy til børn og unge ikke skal være førstevalg, og at behandlingen bør varetages af en børnelæge med erfaring i behandling af svær overvægt hos børn og unge.

Men tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at to tredjedele af brugerne i aldersgruppen 0-17 år har fået udskrevet medicinen fra almen praksis i perioden frem til 1. oktober.

Det er dermed en mærkbar ændring af hidtidig praksis, Sundhedsstyrelsen lægger op til. Julie Tonsgaard Kloppenborg hilser ændringen velkommen.

»Vi skal væk fra, at Wegovy er blevet lægernes quickfix«,Julie Tonsgaard Kloppenborg, forperson for Dansk Pædiatrisk Selskabs Adipositasudvalg

»Børn og unge med adipositas skal ikke have Wegovy, medmindre de har følgesygdomme eller anden kompleksitet, og hvis de har det, hører de hjemme på en børneafdeling. De skal ikke gå i almen praksis«.

Hvad med de børn, der allerede er opstartet med Wegovy i almen praksis – skal de praktiserende læger fortsætte med at behandle dem?

»Nej, så skal lægen stoppe op og revidere grundlaget for ordinationen. Det er rigtigt, at det er utrolig svært at tabe sig, og at det kræver en meget stor indsats af barnet og familierne og ofte flere behandlere og tilbud i børneafdelinger eller kommuner. Men det kan lade sig gøre. Vi skal væk fra, at Wegovy er blevet lægernes quickfix«, siger Julie Tonsgaard Kloppenborg.

Hun oplyser, at det ikke er alle børneafdelinger, der har et systematiseret tilbud om behandling af adipositas. Det kan også foregå i samarbejde med kommunerne, men det er kun en tredjedel af kommunerne, der på nuværende tidspunkt har tilbud om vægttabsbehandling af børn og unge under 18 år.

Mangler henvisningsmuligheder

Behandling med Wegovy til børn og unge hører som udgangspunkt ikke hjemme i almen praksis, lyder den klare melding fra praktiserende læge Maria Krüger, der er medicinordfører og medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

»Vores udgangspunkt er, at vi ikke skal behandle børn og unge med Wegovy i almen praksis. Det bør være pædiatere med erfaring i behandling af overvægt, der står for det – ligesom Sundhedsstyrelsen har meldt ud«, fastslår hun.

Maria Krüger mener, at de praktiserende læger har alt for få henvisningsmuligheder til børn og unge med svær overvægt. Foto: Claus Boesen

»Der har været meget få børn med i det studie, der ligger til grund for godkendelsen, og det er altid lidt mere risikabelt med børn. Når de er 12-17 år, undergår de pubertet, og der sker en masse hormonelle og mentale forandringer. Vi ved også fra undersøgelser, at fokus på vægt og rutinemæssig vægtkontrol ikke er så hensigtsmæssigt for børn og unge, og vi sygeliggør dem, hvis de pludselig skal til at stikke sig regelmæssigt. Vi skal virkelig vide, hvad vi gør«.

Maria Krüger understreger, at Wegovy ikke må være førstevalg, og at familien skal inddrages i behandlingen med fokus på sund levevis frem for vægt. Hvis man som praktiserende læge allerede har startet et barn op på Wegovy, er det dog vigtigt, at man ikke bare stopper fra den ene dag til den anden, pointerer hun.

»Det er et meget stort ansvar, der påhviler den læge, der starter behandlingen op. Så skal man forfølge den – inklusive udtrapning. Det er jeg ikke sikker på, at vi har ressourcer til i almen praksis«.

»Der findes overhovedet ikke nok relevante tilbud – hverken på sygehuse eller i kommunerne«Maria Krüger, medicinordfører og medlem af bestyrelsen i DSAM

Men Frederiksberg-lægen er stærkt utilfreds med de praktiserende lægers muligheder for at henvise til relevant hjælp:

»Der findes overhovedet ikke nok relevante tilbud – hverken på sygehuse eller i kommunerne. Jeg havde en patient på 17 år med binge eating disorder og BMI på 50. Jeg turde ikke selv starte ham op med Wegovy, så jeg forsøgte at henvise ham til samtlige endokrinologiske afdelinger i regionen og til pædiatere og psykiatere, men han blev hele tiden afvist. Til sidst fandt jeg et lille satspuljeprojekt, som jeg tilfældigt havde hørt om. De tog ham«, siger Maria Krüger.

Fakta

Recepter på Wegovy