Skip to main content
Anton
Mindeord

Anton Boel Villadsen

Sam Riahi, Martin Kirk Christensen, Lars Hvilsted Rasmussen, Geert Espersen, Ashkan Eftekhari, Svend Eggert Jensen, Bent Raungaard, Jeppe Grøndahl Rasmussen, Ulrik Christiansen, Jacob Mosgaard Larsen, Hans-Henrik Tilsted, Erik Berg Schmidt, Mogens Lytken Larsen, Egon Toft, Eva Korup, Per Dahl Christensen, Leif Thuesen, Elisabeth Kellmer Hjortshøj og Søren Pihlkjær Hjortshøj

2.7.1953-4.4.2024

Så sent som i januar måned var Anton i Mongoliet og bistå med avanceret invasiv kardiologi. Nu er han død af en hastigt progredierende kræftsygdom. Anton vil blive savnet på mange måder og mange steder i verden. Han var ikke som læger er flest.

Anton voksede op i Salling og var som ung i lære som møbelsnedker, hvilket gennem livet kom ham til gode i omgangen med værktøj og indsigten i forskellige former for håndværk. Han blev læge fra Aarhus Universitet i 1981 og fik sin intern medicinske og kardiologiske uddannelse på hospitalerne i Aarhus.

I 1998 blev Anton overlæge ved kardiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital og forblev der indtil sin pensionering for fire måneder siden.

Anton var patienternes mand. Kompromisløs, ihærdig, superintelligent og en yderst dygtig kliniker med stor intern medicinsk erfaring og indsigt. En fantastisk håndværker, der flyttede grænserne for hvad der kunne lade sig gøre og som aldrig gav op. Anton var pioner indenfor mange behandlingsmæssige tilgange, som i dag er en naturlig del af den invasive kardiologi, og han var helt central i kardiologisk afdelings udvikling som et invasivt center.

Utålmodighed kombineret med en vis vildskab, og trangen til at forandre og forbedre, faldt ikke altid i god jord alle steder. Han pakkede aldrig noget ind og sagde altid sin mening, hvilket af og til fik det til at slå gnister i forhold til andre, der ikke havde samme mindset.

Men Anton havde et stort hjerte og var meget hjælpsom overfor dem, der havde det svært af den ene eller anden grund. Igennem 25 år implanterede han ca. 1.000 pacemakere i Bolivia hos patienter med bradykardi betinget af Chagas sygdom. Hospitalet i byen Sucre i Bolivia bærer navnet ”Hospital Universitario Anton Boel Villadsen”. Anton arbejdede også i Mongoliet, hvor han under vanskelige vilkår udførte behandlinger af patienter med iskæmisk hjertesygdom og behov for pacemaker.

Jagt, fiskeri og natur var en stor del af Antons liv - rundt i hele verden - men først og fremmest med udgangspunkt i sin elskede Lild Strand. Familie og venner vil huske tilbage på utallige gode oplevelser i Lild. Anton var også et fast holdepunkt i Lild, hvor han som læge hjalp lokalbefolkningen med stort og småt.

Anton oplevede mere end de fleste. Hans sjæl vil vandre på de mongolske stepper, i Bolivias Amazon og Lild Strand. Æret være hans minde.

Vores tanker går til Anne Grete, Lars og Per.

Der blive afholdt mindehøjtidelighed for Anton lørdag d.11/5 kl 12.00 i Hawboernes hus, Harebakkevej 1, Lildstrand, 7741 Frøstrup.

Kolleganyt