Content area

Mette Warburg

23.1.1926-11.3.2015

Mette Warburg begyndte sin øjenlægeuddannelse på Rigshospitalet i 1952 og gav sig senere i kast med studiet af arvelige og medfødte øjensygdomme på Blindeinstituttets øjenklinik. Det lykkedes at udskille en ikke tidligere erkendt sygdomsenhed, som Mette opkaldte efter Gordon Norrie, tidligere chef på klinikken. Efter disputats og speciallægeanerkendelse i 1966 fortsatte Mette ad samme spor og lagde selv navn til Walker-Warburg-syndromet. Hendes livsindsats blev formet af den indsigt, at de multihandikappede har en høj forekomst af malformationer og øjensygdomme, og at det nytter at finde løsninger til dem. Det kan være så enkelt som at tilpasse et par briller til en tunghør, mentalt retarderet og indelukket person uden sprog, som derefter viser sig i stand til skabe kontakt med omgivelserne.

Mette skabte på Børnehospitalet i Vangede verdens første fuldtidsøjenklinik for multihandikappede. I et hjemligt perspektiv var en øjenlæge i Statens Åndssvageforsorg mindre synlig, men Mette blev internationalt kendt, og mange børneoftalmologer regner hende for deres mentor. Til glæde for disse flittige diagnostikere kom molekylærbiologien stormende, og deres stamtræer og blodprøver viste sig at være ekstremt værdifulde, efterhånden som genetikken bevægede sig fra kromosomtælling til DNA-sekventering. Mette var med fra begyndelsen, før genetikken blev glamourøs, og forstod, at en vedholdende indsats ville føre til fremskridt. Hun nåede at se oftalmologien føre an i udviklingen af human genterapi.

Mette var skarp i intellekt og replik og vejede tydeligvis ikke folk efter status, men efter indsats. Hendes faglige autoritet i forening med en betydelig autonomi var et befriende indslag, som styrkede troen på, at der endnu findes lægelig og videnskabelig integritet. Mette modtog mange hædersbevisninger og sad i Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd. Det var rigtigt set, da Aarhus Universitet i 1992 udnævnte hende til professor, og Mette levede heldigvis længe nok til også at se Københavns Universitet indstifte en æresforelæsning i hendes navn.

Mette Warburgs rige liv og levned vil ikke blive glemt.

Michael Larsen

Henrik Lund-Andersen