Content area

René Dybkær

7.2.1926-29.4.2019

Forfatter(e)

Anders Kallner & Erik Magid

Tidligere herskede der uklarhed og forvirring om, hvordan resultater fra laboratorieundersøgelser skulle rapporteres til lægerne. Grundlaget for en afklaring blev skabt af den dengang ukendte laboratorieoverlæge på De Gamles By René Dybkær, som sammen med kollegaen på Rigshospitalet Kjeld Jørgensen i 1960'erne udarbejdede det, der blev grundlaget for en International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)-publikation om et rationelt, logisk terminologisystem for laboratorieundersøgelser og deres resultater. Det blev epokegørende for den kliniske kemi i de nordiske lande, hvor man i løbet af det efterfølgende decenium fik udarbejdet fælles terminologiske principper baseret på Dybkær og Jørgensens system. Siden har mange flere lande fulgt modellen under ledelse af de internationale videnskabelige organisationer IUPAC og International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC). Modellen har en væsentlig betydning for den formidling af millioner af resultater fra laboratoriemedicinske undersøgelser til patientjournaler, som finder sted idag.

René sammenfattede et langt livs erfaringer og tankevirksomhed i sin doktorafhandling fra 2004: »An Ontology on Property for physical, chemical and biological systems«. Afhandlingen demonstrerer omfanget og dybden af Renés viden; den har fået egen hjemmeside på IUPAC´s server (https://ontology.iupac.org).

René var hele sit liv dybt engageret i metrologi, læren om målinger. Renés arena var international, han var præsident for IUPAC Division for Clinical Chemistry og senere for IFCC. René var værdsat som en arbejdsom og dygtig formand for utallige arbejdsgrupper under ISO og andre internationale organisationer med arbejdsområder inden for måleusikkerhed, sporbarhed og akkreditering. Han var et fagligt fyrtårn og en autoritet for organisationer som er ansvarlige for målesystemer og metrologisk terminologi. Hans klare intellekt og redelighed, hans venlige, betænksomme og forstående attitude banede vejen for konstruktive kompromiser. Diskussionerne kunne forekomme uendelige, men de afspejlede samtidigt Renés grænseløse sans for logik.

René var en alsidig begavelse. Som fleuretfægter repræsenterede han Danmark ved internationale stævner. Han var en habil jazzmusiker på klarinet. Filateli var en hobby, som lod ham udfolde sin sans for systematik og detaljer.

For os, som har været begunstigede med et mangeårigt samarbejde med René, var han en ledestjerne, en højt værdsat mentor og nu en savnet ven.