Skip to main content

»Vi har lagt ansvaret for de rituelt omskårne drenge i politikernes hænder«

DASAIM brugte sine 15 minutters foretræde for Sundheds- og Ældreudvalget til at frasige sig ansvaret for de drengebørn, der fremover vil få en rituel omskæring efter Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning. Formand Joachim Hoffmann-Petersen oplevede en betydelig skepsis fra især Socialdemokratiets ordfører
»Narkoselæger på Borgen« - de tre repræsentanter for DASAIM på vej til foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Twitter-foto: @JoachimTHP
»Narkoselæger på Borgen« - de tre repræsentanter for DASAIM på vej til foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Twitter-foto: @JoachimTHP

Sybille Hildebrandt

26. aug. 2020
4 min.

Ansvaret for de alvorlige og i værste fald livstruende komplikationer, der fremover vil ramme børn under en rituel omskæring i Danmark, ligger alene hos Folketinget, siger Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM). Det lægefaglige selskab hverken kan eller vil påtage sig det.  

Sådan lød det i går fra DASAIM’s formand Joachim Hoffmann-Petersen, da han under et foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg redegjorde for, hvorfor selskabet for nylig meldte sig ud af den arbejdsgruppe, som Styrelsen for Patientsikkerhed har nedsat til at udarbejde en vejledning for ikke-terapeutisk omskæring – en redegørelse, som han gennemførte sammen med selskabets næstformand, overlæge Nanna Reiter, samt formand for DASAIM’s udvalg for intensiv- og børneanæstesi Mona Tarpgaard, og som blev fulgt op af en byge af spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

»Vi er lettede over, at nu føler vi ikke længere det faglige, juridiske og etiske medansvar«, siger Joachim Hoffmann-Petersen, der tilføjer, at han mellem linjerne fornemmede en betydelig skepsis fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, og Venstres sundhedsordfører, Jane Hartmann.

»Det medlem, der gik hårdest til os, var Rasmus Horn Langhoff. Han var tydeligvis ikke særligt enig med os«, siger Joachim Hoffmann-Petersen.  

Ugeskrift for Læger har forsøgt at få Rasmus Horn Langhoff til at svare på, hvordan Socialdemokratiet forholder sig til selskabets argumenter. 

Jane Heitman, (V) der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget, pointerer, at udvalget lyttede til DASAIMs argumenter og på den baggrund vil stille spørgsmål til ministeren om bl.a.

  • hvilke Cochrane-reviews, der foreligger i forhold til bedøvelse
  • hvad verdenssundhedsorganisationen WHO siger om valg af bedøvelse, 
  • hvilke fagpersoner der efter DASAIMS farvel sidder tilbage i arbejdsgruppen under Styrelsen for Patientsikkerhed
  • om det er korrekt, at lokalbedøvelse kun kan ske med off label-brug 
  • og om det er rigtigt, at det er lovligt for menigmand at udføre ikke-terapeutisk omskæring per delegation af en læge 

 

»Spørgsmålene er ikke sendt til ministeren endnu, men bliver det inden længe,« siger Jane Heitmann. 

 

 

Mange kritikpunkter

Under foretrædet gennemgik Joachim Hoffmann-Petersen de vigtigste kritikpunkter, som selskabet havde til styrelsens notat, og som Ugeskrift for Læger allerede har ridset op. Selskabets hovedanke går på det studie, som styrelsen bruger til at retfærdiggøre sin udmelding om, at lokalbedøvelse skulle være nok til at kunne gennemføre indgrebet uden smerter for barnet. Styrelsens vurdering baserer sig blandt andet på et lodtrækningsstudie, hvis forsøgsdeltagere ikke alene fik lokalbedøvelse, men også blev givet betydelige doser beroligende midazolam og ketamin. Trods dette var to ud af lokalbedøvelsesgruppens 32 patienter stadig så dårligt smertedækkede, at de i sidste ende måtte lægges i fuld narkose.

»Efter vores opfattelse taler studiet for fuld bedøvelse – ikke imod. Blandt andet derfor er DASAIM ikke enig i styrelsens konklusioner, og vi vil derfor ikke være med til at lave en vejledning baseret på notatet fra februar 2020«, sagde Joachim Hoffmann-Petersen under foretrædet, hvorunder han også nævnte, at  arbejdsgruppen ikke fik styrelsens endelige notat til gennemsyn, før det blev udgivet.

 

»Pligt at vurdere vejledning«

Under de tre repræsentanters gennemgang spurgte en del udvalgsmedlemmer ind til, hvorfor DASAIM anbefaler fuld bedøvelse frem for lokalbedøvelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed med sit notat fra foråret lægger op til. Men det er sådan set ikke det, selskabet lægger til grund, pointerer Joachim Hoffmann-Petersen. 

»Vores hovedanbefaling er, at spørgsmålet om omskæring venter, til barnet er fyldt 18 år. Insisterer man fra politisk hold på, at det skal være tilladt at foretage sådan et indgreb inden da, så har politikerne som et minimum ansvaret for, at drengene er ordentligt smertedækkede, mens det foregår. Og vores ræsonnement er, at det her må være de politikere, der går ind for omskæring, som har ansvaret«, siger han. 

Han ærgrer sig over, at der i Folketinget tilsyneladende er så lille interesse for at ændre rammerne for arbejdsgruppens arbejde. For det betyder, at selskabet bliver nødt til at holde fast i sin beslutning om ikke at deltage i arbejdsgruppen, og at Styrelsen for Patientsikkerhed må udvikle den nye vejledning baseret på de faglige vurderinger fra notatet.

»Udvalget spurgte os, hvor mange specialister Styrelsen for Patientsikkerhed nu råder over med en lægefaglig baggrund som anæstesiolog. Og det er jo sparsomt«, siger han. 

DASAIM’s plan er nu at afvente arbejdsgruppens kommende udspil til en ny vejledning.

»Med udgangspunkt i vores faglighed som anæstesiologer vil vi til den tid pege på, hvor i vejledningen arbejdsgruppen har taget fejl. Så det sidste punktum er ikke sat«, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

 

Så er @DASAIMdk s delegation klar til foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Vi fortæller hvorfor vi har trukket os fra @STPS_DK arb om ikke-medicinsk #omskæring.
Man skærer ikke i børn der skriger. @rasmushorn @Martin_Geertsen @Blixt22 @pederhvelplund @stinuslindgreen pic.twitter.com/NzTh8DTwYx

— Joachim Torp Hoffmann-Petersen (@JoachimTHP) August 25, 2020