Skip to main content

45 udenlandske læger er klar, men kan ikke få ansættelse

De har bestået formalia, har fået godkendt deres eksamenspapirer og bestået såvel sproglige som lægefaglige prøver, og de er villige til at tage ansættelse overalt i Danmark. Alligevel kan 45 udenlandske læger ikke komme videre i systemet, fordi de ikke kan få den sidste afgørende evalueringsansættelse på et sygehus. Lægeforeningen har sendt brev til regionernes koncernledelser for at gøre opmærksom på problemet.

Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen. Foto: Jesper Scwartz.

Af Charlotte Kiil Poulsen, ckpo@dadl.dk

1. jul. 2024
3 min.

En gruppe udenlandske læger opsøgte for nylig formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke for at dele deres frustrationer. De kan nemlig ikke få en evalueringsansættelse, som de har brug for for at få dansk autorisation.

»Lægerne og deres over 40 andre kolleger er alle stærkt motiverede og villige til at tage imod en evalueringsansættelse, uanset hvor det er i landet. De har derfor sendt ansøgninger, ringet og endda besøgt rigtig mange afdelinger, sygehuse og hospitaler rundtom i landet, men uden held«, skriver Camilla Rathcke i et brev, der er sendt fredag den 28. juni til koncerndirektørerne i de fem regioner.

Med brevet var også en liste med kontaktinformationer på de 45 læger og deres udtrykte ønske om at få en evalueringsansættelse, uanset hvor i landet det er.

Camilla Rathcke håber, at regionerne på den måde får øjnene op for – og finder midler – til de kapaciteter, der går rundt og venter på at få lov til at bidrage.

»Lægerne og deres over 40 andre kolleger er alle stærkt motiverede og villige til at tage imod en evalueringsansættelse, uanset hvor det er i landet«Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke

Gruppen af udenlandske læger har gennemført de danske formalia, dvs. godkendelse af eksamenspapirer og bestået såvel sproglige som lægefaglige prøver, men mangler nu det sidste og helt afgørende trin: de to evalueringsansættelser, der skal afprøve deres kliniske kompetencer og kommunikative evner.

»Det er spild af lettilgængelig adgang til flere lægeressourcer. Lægerne er bogstaveligt talt og med én dags varsel villige til at rykke teltpælene op for at bidrage med deres lægefaglighed i det danske sundhedsvæsen. Så dem skal vi da i den grad have ud at arbejde«, skriver formanden videre.

Ifølge Lægeforeningen har Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) rettet op på de lange sagsbehandlingstider, der tidligere har været et stort problem for udenlandske læger, som i nogle tilfælde opgav og forlod Danmark igen.

I januar i år indgik Folketinget en aftale om bedre og smidigere rammer for rekruttering af udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande. På den baggrund har man på lovgivnings- og bekendtgørelsesniveau fået sat ind over for den tidligere manglende koordinering mellem udlændinge- og autorisationsloven.

I aftalen indgik også en anbefaling om, at der kun skal være »én indgang til ansøgning om evalueringsansættelse«, og at »regioner og kommuner skal bestræbe sig på at tilbyde samlede evalueringsforløb for læger«.

»Lægerne er bogstaveligt talt og med én dags varsel villige til at rykke teltpælene op for at bidrage med deres lægefaglighed i det danske sundhedsvæsen«Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke

Ifølge Lægeforeningen udestår der desværre fortsat en ensrettet praksis for samt midler til evalueringsansættelserne på sygehusene i regionerne. Det håber Lægeforeningen, at der bliver rettet op på.

Mens lægerne (og patienterne) venter, har flere af lægerne taget ansættelse som ufaglærte social- og sundhedsassistenter på plejehjem.