Skip to main content

Akut Kirurgi Databasen: Flotte resultater for overlevelse i hele landet

Internationalt ligger Danmark helt i top, når det kommer til overlevelse efter akut abdominalkirurgi.

Styregruppens medlemmer: Peter Olsen Svenningsen, Ehsan Motavaf, Camilla Leidcker, Halfdan Lauridsen, Jakob Burcharth, Karen Vestergaard Andersen Line Rokkedal Jønsson, Morten Bay-Nielsen, Kristian Aagaard Poulsen, Nicolai Bang Foss, Rasmus Haarup Lie, Rikke Therkildsen, Rune Trangbæk, Thomas Jørgensen, Anne-Kirstine Dyrvig, Henrik Nielsen, Birgitte Rühmann. Interessekonflikter: Ingen.

11. maj 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. september 2021-31. august 2022.
Akut Kirurgi Databasen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Mortaliteten efter akut udført abdominalkirurgi hos højrisikopatienter har særligt fokus i databasen. Således er der indikatorer for overlevelsen efter 30 dage, 90 dage og for personer over 75 år alene, idet de udgør en særligt sårbar gruppe.

Nationalt er mortaliteten inden for 30 dage faldet for personer over 75 år fra 20,6% i forrige periode, til 17,6% i den aktuelle periode. Der var altså nationalt 209 dødsfald inden for 30 dage efter operation i seneste opgørelsesperiode. 

For at monitorere, om der foregår eventuelt indikationsskred, har databasen foruden de opererede patienter en population af patienter med tilsvarende diagnoser, men som ikke har fået foretaget operation. Også i denne gruppe er mortaliteten efter 30 dage for patienter over 75 år faldende fra forrige periodes 19,2% til den aktuelle periodes 19,1%. Antallet af dødsfald inden for 30 dage i gruppen af ikkeopererede var 392.

Andelen af opererede i opgørelsesperioden var 36%, hvor den i forrige periode var 21%. At man i forrige periode opererede færre, hænger givetvis sammen med COVID-19 og sygeplejerskestrejken. Ikke desto mindre kan den samtidige forekomst af faldende mortalitet i begge grupper og en højere andel opererede være et udtryk for det såkaldte Will Rogers fænomen. Altså at flere er opererede, og at det samtidig er de rigtige, man har valgt at operere, giver en bedre overlevelse både i gruppen af opererede og ikkeopererede. Med andre ord er den ekstra kapacitet efter COVID og strejke blevet udnyttet til at operere personer, der faktisk har gavn af operationen.

Havde mortaliteten kun været faldende i den ene gruppe, havde det været udtryk for, at man havde behandlet de mest raske anderledes. Således har valget om at monitorere begge grupper vist, at behandlingen er af høj kvalitet. Faldet blandt de ikkeopererede er dog ganske lille og må betragtes som et udtryk for tilfældig variation. Tolkningen forbliver dog, at de opererede har bedre overlevelse i perioden, og at beslutningen om at tilbyde operation til de ekstra opererede, har været korrekt.

Databasen eksisterer ikke i et vakuum, og det kan derfor ikke udelukkes, at effekten skyldes andre ting, vi ikke har overblik over på nuværende tidspunkt.

Akut Kirurgi Databasen har de seneste år været dataunderstøttende for Lærings- og Kvalitets-Team (LKT) inden for området. Det store arbejde fra LKT har ført til et øget fokus på kvaliteten og et stort lokalt arbejde med at sikre, patienterne behandles efter høj kvalitetsstandard gennem hele deres forløb. Det er tydeligt i databasen at mærke det store engagement, LKT har givet anledning til, og det kan være et bidrag til at forklare den flotte fremgang i alle indikatorer, inklusive mortaliteten.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk