Skip to main content

Alle elsker plejehjemslægen

Både beboere, personale og læge på Himmelev Gl. Præstegård er glade for at have en fast plejehjemslæge. Det giver bedre styr på medicinen, bedre kommunikation mellem læge og plejecentret og færre indlæggelser.
Foto: Nils Meilvang
Foto: Nils Meilvang

Kim Andreasen, kia@dadl.dk / Foto: Nils Meilvang

8. jul. 2019
7 min.

Gangene på det nyrenoverede plejecenter Himmelev Gl. Præstegård har blomsternavne. Denne tirsdag eftermiddag starter plejecentrets faste læge, praktiserende læge Laura Sonnenborg, sin rundtur på Violstræde. Hun har en smart rullevogn til sin computer. Det gør det nemt at gå rundt, samtidig med at hun kigger i beboernes journaler og indtaster nye oplysninger.

Godt kendskab til beboerne

Laura Sonnenborg har seks patienter på sin liste i dag. De fleste er halvårlige eller årlige tjek. Hun går rundt på besøg sammen med sygeplejerske Louise Eriksen, som arbejder på plejehjemmet.

Før Laura Sonnenborg og sygeplejersken banker på døren hos dagens første på listen, tager de en snak. Forud for lægens besøg har personalet på plejecentret målt forskellige værdier hos beboerne – vægt, blodtryk, puls eller saturation (iltmætning), som det f.eks. er relevant her, hvor beboeren – en ældre dame – er ryger og har problemer med vejrtrækningen.

»Jeg har en rigtig god kommunikation med personalet, forklarer Laura Sonnenborg, mens hun og sygeplejersken ruller videre til næste beboer. Det sparer en masse tid for mig. Samtidig giver det personalet et godt kendskab til beboerne, deres sygdomssituation, og hvilke forskellige slags medicin de får. Det er et kendskab, som kommer alle til gode – også i situationer med akut sygdom. Så ved personalet, hvad jeg gerne vil have af målinger, og det er så på plads, inden de ringer efter mig«, forklarer Laura Sonnenborg.

Faste læger på alle plejecentre

Laura Sonnenborg har nu i to år været tilknyttet Himmelev Gl. Præstegård som fast plejehjemslæge. Ordningen om fast tilknyttede læger på plejecentre udspringer af en aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i 2016. Ordningen betyder, at fasttilknyttede læger tager på almindelige sygebesøg på plejecentrene. Her vejleder de om behandling og medicinering af de enkelte beboere, og vejleder personalet om symptomer og ændringer i beboernes tilstand.

(Foto: Nils Meilvang)

»Honorering for konsultationerne er helt almindelig ydelse. Det særlige ved ordningen er, at man som plejecenterlæge får nogle timer hver måned, baseret på hvor mange beboere der er på centret. De timer bliver brugt på at kommunikere med og undervise personalet – f.eks. i god medicinhåndtering, i den gode korrespondance, forebyggelse af fald eller brug af antipsykotisk medicin. Vi drøfter løbende, om der er behov for at tage nye og aktuelle emner op, og det fungerer rigtigt fint«, siger Laura Sonnenborg.

Fagligt værdifuldt

Ordningen er valgfri for beboerne, men på Himmelev Gl. Præstegård har 44 ud af 54 beboerne valgt at få Laura Sonnenborg som deres praktiserende læge. Inden hun blev fast læge på plejecentret i udkanten af Roskilde, oplevede hun ofte som praktiserende læge at køre stjernekørsel mellem byens plejecentre.

»Jeg lå og kørte rundt for at besøge mine egne patienter. Det gav en masse spildtid. Alene af den grund giver det rigtig god mening at være tilknyttet et plejecenter«, siger Laura Sonnenborg, og fortsætter:

»Men det vigtigste er, at jeg kommer til at kende beboerne rigtigt godt. Der er tid til at tage en god snak med dem. Mange af beboerne her er svært syge med et aspekt af demens. Når jeg kommer her så meget, kan jeg se, at de kan kende mig. De vinker til mig, når jeg kommer. Og jeg har mulighed for at følge op på ting, som jeg normalt ikke ville tage på sygebesøg for. Det er meget fagligt værdifuldt for mig«.

Ordningen giver mig tryghed

Laura Sonnenborg har i dag også tid til at stikke hovedet ind til nogle af de beboere, som egentlig ikke står på dagens liste, men som måske har haft en skavank eller en bekymring, som de gerne lige vil have plejehjemslægen til at tjekke.

En af dem, som Laura Sonnenborg i dag kigger til, er den 67-årige Poul Sørensen. Han lider af KOL og er tilsluttet et iltapparat døgnet rundt. Han synes, at det er rigtigt godt med en fast læge på plejecentret.

Faktaboks

Fakta

»Ordningen giver mig tryghed. Det er dejligt, at Laura er så tæt på. Jeg kan maile og ringe til hende, og når hun så er her – som nu i dag – så kan hun lige kigge ind til mig. Og så er der også kommet styr på min medicin. Jeg har ikke haft lungebetændelse i halvandet år nu«, siger Poul Sørensen.

Farvel til meningsløst arbejde

Susanne Palmblad, der er leder på plejecentret, er meget tilfreds med at have en fast læge tilknyttet.

»Helt konkret betyder ordningen, at vi har færre indlæggelser, og vi kan tidligere end før opspore, hvis der er nogle af vores beboere, som er på vej til at blive syge. Endelig har vi fået en langt tættere kontakt mellem lægen, vores personale og de pårørende«, siger Susanne Palmblad.

Hun forklarer, at det også sparer personalet for meningsløst arbejde.

»Tidligere kunne mit personale hænge i timevis i telefonen for at komme igennem til lægen. Og så var der jo også op til 20 forskellige læger. Det tog tid og mange ressourcer. Den tid kan vi nu bruge på pleje og omsorg til vores beboere«, siger Susanne Palmblad, og fortsætter:

»Man kan virkelig ikke underkende, hvor meget det betyder, at Laura Sonnenborg kender os, og vi kender hende. Hun ved, hvis der er noget, vi skal blive bedre til. Så sætter hun noget undervisning op. Det kan f.eks. være om palliation eller kredsløbssygdomme. Hvis hun oplever, at vi er usikre på noget, kan hun hurtigt klæde os på til at blive bedre«.

Slagsmål om at komme på stuegang med lægen

Plejecenterlederen understreger, at samarbejdet med plejehjemslægen er en uvurderlig kompetenceudvikling for medarbejderne.

»De kan diskutere og vende faglige emner med lægen. Faktisk så slås mine medarbejder om at komme på stuegang med Laura. Det giver en stor medarbejdertilfredshed, at personalet på den måde er med ind over det faglige i forhold til beboerne. Jeg er ikke i tvivl om, at det her er med til at fastholde medarbejdere her hos os«, siger Susanne Palmblad.

Højtprioriteret ordning

Over hele landet er kommunerne i gang med at finde faste læger til plejecentrene. I Roskilde Kommune har alle 14 plejecentre allerede tilknyttet en fast læge. En af forklaringerne er ifølge Laura Sonnenborg, at kommunen har valgt at ansætte hende som plejehjemskoordinator.

»Her i Roskilde prioriterede man fra starten i 2016 plejehjemsordningen højt. Der var et pres fra plejecentrene, hvor man syntes, at kommunikationen med de mange forskellige læger var svær. Derfor fik jeg til opgave at koordinere ordningen. Jeg startede med at stille mig op på et møde i vores lokale lægelaug og fortælle om ordningen og de mange fordele. Det er simpelthen et brandgodt tilbud. Kunne I ikke tænke jer at være med, sagde jeg den aften. Og inden jeg gik hjem, var de ti plejecentre allerede afsat«, fortæller Laura Sonnenborg.

Hun fik hurtigt besat posterne som plejecenterlæge på de øvrige plejehjem. Nu består hendes funktion i at koordinere mellem plejehjemslægerne i Roskilde Kommune.

»Vi holder fællesmøder, hvor vi diskuterer, om der er nogle frustrationer. Er der nogle generelle problemer? Så finder vi løsninger ved fælles hjælp og ensretter vores måde at håndtere forskellige ting på«, siger Laura Sonnenborg.

Stor tillid og tryghed

Plejehjemslægerne i Roskilde kender deres plejecenter godt. Så godt, at de også ofte bliver inddraget i andre ting end det rent lægefaglige, forklarer Laura Sonnenborg.

»Vi har oplevet, at nogle af vores plejehjemslæger f.eks. bliver inddraget i, hvordan maden skal tilberedes til en, der synker dårligt. Egentlig er det jo generel sygepleje, men fordi vi har så godt et godt samarbejde med centrene, og både læger og personale har stor tillid til og tryghed i samarbejdet, så er det sådan nogle spørgsmål, som de vender med os«.

Eftermiddagens rundtur på blomstergaderne lakker mod enden for Laura Sonnenborg. Inden hun siger farvel, gennemgår hun sammen med personalet, hvilke beboere som skal på hendes liste til næste gang. Om 14 dage er Laura Sonnenborg tilbage på Himmelev Gl. Præstegård.

Læs også: »Faste plejehjemslæger giver bedre behandling til ældre«