Skip to main content

Anklaget læge i britisk Svendborgsag får medhold

Appeldomstolen i England giver medhold til den anklagede læge i den britiske pendant til Svendborgsagen. Den yngre læge Hadiza Bawa-Garba får dermed sin autorisation igen.

Flere grupper har støttet den anklagede læge Hadiza Bawa-Garba. Meget lig Svendborgsagen var sloganet for March for Hadiza-støttegruppen ”It could have been me”. Foto: Screenshot.
Flere grupper har støttet den anklagede læge Hadiza Bawa-Garba. Meget lig Svendborgsagen var sloganet for March for Hadiza-støttegruppen ”It could have been me”. Foto: Screenshot.

Jonas Sindberg Østergaard, jsi@dadl.dk

15. aug. 2018
5 min.

Mandag faldt der dom i den britiske pendant til Svendborgsagen, efter at den anklagede læge, Hadiza Bawa-Garba, tilbage i januar havde appelleret dommen fra den britiske landsret, hvor hun fik frataget sin autorisation. Ligesom i Svendborgsagen fik den unge læge medhold, og hun har nu fået sin autorisation tilbage.

Sagen begyndte i 2011, hvor en seksårig dreng døde som følge af flere fejl under behandling på Leicester Royal Infirmary, og den endte med, at Hadiza Bawa-Garba blev dømt. Men i den nye domsafsigelse, som altså frikendte lægen, blev der især lagt vægt på, at Hadiza Bawa-Garba er en kompetent læge, og at hun rent faktisk var blandt de bedste på sit hold af unge læger, der var ved at specialisere sig i pædiatri. I kendelsen blev der også lagt vægt på, at hun lige var kommet tilbage fra barsel, at hun ikke fik nogen pause på vagten, at der var alvorlige IT-fejl, og at der var underbemanding på afdelingen.

Martine Aabye har fulgt med i sagen. Hun var en af lægerne i pressegruppen bag #DetKuHaVæretMig-kampagnen og var særligt aktiv, mens Svendborgsagen rullede i de danske medier. Hun ser mange paralleller mellem Hadiza Bawa-Garbas sag og Svendborgsagen.

"Det ser ud til, at der er tale om en sag, som på mange måder udstiller samme problematik, som vi så i Svendborgsagen. Først og fremmest ser det ud til, at der også her er tale om endnu en forfærdelig sag, hvor en patient dør en meningsløs død på en dysfunktionel afdeling, i dette tilfælde hvor en bagvagt er sat til at passe alt for mange patienter, hvor der er IT-problemer og generel personalemangel”, siger Martine Aabye.

General Medical Council, som er et kontrolorgan, der kan sammenlignes med Sundhedsstyrelsen, forsøgte og lykkedes med at fratage Hadiza Bawa-Garbas autorisation. Ifølge Martine Aabye minder det også om Svendborgsagen.

”Det ser igen ud til at være en sag, hvor lægernes eget kontrolorgan går ud og understøtter retsforfølgelse og fratagelse af autorisation. Endda på trods af, at det uafhængige tribunal, som er udpeget til at vurdere lægers evne til at praktisere, anbefalede 12 måneders suspendering", siger Martine Aabye.

Et systematisk og internationalt problem

Martine Aabye mener, at sagen om Hadiza Bawa-Garba er interessant i forhold til den danske debat, fordi sagen indikerer et systematisk og internationalt problem, der opstår, når sundhedssystemer presses i for høj grad på grund af uhensigtsmæssige politiske beslutninger og dårlig ledelse.

”Det ser igen ud til at være en sag, hvor lægernes eget kontrolorgan går ud og understøtter retsforfølgelse og fratagelse af autorisation. Læge Martine Aabye

”Det ser simpelthen ud til, at juraen ikke i tilstrækkelig grad tager højde for lægers individuelle retsstilling i forhold til ansvaret for den enkelte patient i en dysfunktionel ramme, og det bliver et problem, når praksis bliver, at juraen fortolkes hårdest muligt, som det ser ud til at være tilfældet i både de danske og de engelske lægelige kontrolorganer", siger Martine Aabye.

Martine Aabye håber, at den lovændring, som sundhedsministeren har bebudet, vil sørge for at sikre læger i Danmark i forhold til det.

”Vi vil gerne have en klar udmelding fra sundhedsministeren om, hvorvidt det forventes af os, at vi nedlægger arbejdet, hvis ikke vi kan stå inde for forholdene, eller om hun kan garantere, at vi ikke individuelt retsforfølges for sager, som skyldes forholdene, på trods af, at juraen aktuelt ikke understøtter dette”, siger Martine Aabye.

”Beskyldninger er aldrig vejen”

Da Hadiza Bawa-Garba fik frataget sin autorisation i januar, fik hun stor opbakning fra læger landet over. Der blev lavet en indsamling, som på kort tid nåede op over £300.000, der skulle bruges til juridisk rådgivning. På Twitter har nyheden om kendelsen fået mange læger og sundhedspersoner til tasterne, hvoraf langt de fleste bakker op om Appeldomstolens beslutning.

Blandt andet skriver Dr. Reena Aggarwal: ”I dag skal ikke være en dag, hvor vi fejrer. Det skal være en dag, hvor vi anerkender, at en sørgelig hændelse ramte en dreng og hans familie, men beskyldninger er aldrig vejen at gå for at lære og forbedre vores systematiske fejl”.

I modsætning til mange af de lægelige støtter har moren til den afdøde Jack Adcock efter domsafsigelsen givet udtryk for stor frustration. Hun blev citeret i britiske The Guardian for, at dommen var ”en komplet skændsel”, og hun svor, at hun ville appellere beslutningen til den britiske højesteret.

Læs også: Yngre læger protesterer i England

BMJ: The Bawa-Garba case

The Guardian: Dr Hadiza Bawa-Garba wins appeal aganist being struck off

Fakta

Fakta