Content area

|

BED – en Lærebog om Binge Eating Disorder

»BED - En lærebog om Binge Eating Disorder« er den første danske lærebog om dette emne. Bogen er et godt bidrag til området og er nyttig i den forestående udvikling af behandlingstilbud. Læs anmeldelse af Gry Kjærsdam.
Cover: Hans Reitzels Forlag
Forfatter(e)
Gry Kjærsdam Telléus, seniorforsker, lektor, cand.psych.(aut), Enhed for Psykiatrisk Forskning/Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatrien Aalborg Universitetshospital & Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet. Interessekonflikter: ingen

Muligheden for at behandle patienter med BED i Danmark er længe ventet, og samtidig venter opgaven lige om hjørnet. Bogen udkommer derfor på det rette tidspunkt. Den er lettilgængelig og skrevet i et forståeligt sprog.

Binge Eating Disorder (BED) blev med DSM-5 (2013) inkluderet som spiseforstyrrelsesdiagnose og med implementering af ICD-11 vil BED ligeledes blive inkluderet blandt spiseforstyrrelsesdiagnoserne i Danmark. De første to kapitler i bogen omhandler diagnose, karakteristika og ætiologi. Her gennemgås bl.a. de diagnostiske kriterier for BED, sværhedsgrader af og karakteristika ved BED, kønsforskelle i forekomsten af BED og diagnostiske forskelle mellem BED og bulimia nervosa, der er den af de øvrige spiseforstyrrelser, der minder mest om BED. Forfatterne gennemgår en række forståelsesmodeller, der i varierende grad associeres med spiseforstyrrelser. Forfatterne fremhæver, at der sjældent er simple årsager til, at mennesker udvikler BED, og at det derfor er vigtigt at indtage en bred årsagsforklaringsmodel i forståelsen af lidelsen. I kapitel 3 og kapitel 4 behandles psykiatrisk differentialdiagnostik og komorbiditet.

Endvidere gennemgås forskellige centrale behandlingselementer, evidensbaserede psykoterapeutiske behandlingsformer af BED samt medicinsk behandling af BED-symptomer. Det påpeges, at behandlingen af BED bør være flersporet og således bør bestå af såvel psykoterapeutiske som adfærdsterapeutiske elementer i kombination med kostvejledning og kropsterapi. Kapitel 5 omhandler BED hos børn og unge og inkluderer bl.a. diagnosticering, forekomst og behandling af de yngste patienter med BED, mens Stolpegårdsmodellen bliver gennemgået i kapitel 6. Det 7. kapitel omhandler vægt og somatik og fokuserer på overvægt og centrale tematikker forbundet hertil. De somatiske ledsagesymptomer, der især fremhæves i bogen, er type 2-diabetes, polycystisk ovarie-syndrom og obstruktiv søvnapnø. Endvidere kommer forfatterne ind på vægttabsbehandlinger og bariatrisk kirurgi. Kapitlet indeholder en række meget relevante refleksioner relateret til emnet. Det konkluderes afslutningsvist, at det er afgørende, at det samlede billede af såvel somatiske som psykiatriske symptomer vurderes og inkluderes i behandlingen. Endelig skal det nævnes, at bogen behandler vægtstigma, og det fremhæves, at vægtstigma ligeledes forekommer blandt personale i sundhedsvæsenet.

Bogen er et godt bidrag til området og er nyttig i den forestående udvikling af behandlingstilbud. Samtidig er der nogle begrænsninger, der bør nævnes. Herunder at bogen inkluderer referencer til upublicerede kilder, og at forfatterne har valgt at inkludere en eklektisk (ældre) dansk behandlingsmodel. Der er opbygget robust erfaring med behandling af BED i en international kontekst, erfaringer man med fordel kunne have fremhævet i bogen. Således skal læsere, der søger mere uddybende viden på området, muligvis vende sig mod andre internationale bøger og artikler for at dykke dybere ned i området. På trods af dette, er denne bog nyttig for sundhedsprofessionelle, der ønsker at opnå en bedre forståelse af BED. Bogen indeholder værdifuld information på området og giver en god gennemgang af BED i en dansk kontekst.

Fakta

Forfatter: Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen og René Klinkby Støving

Forlag: Hans Reitzels Forlag.

Udgivet: 2. august 2021

Sider: 166

Vejl. pris: 300 kroner

Vurdering: 4 ud af 5 stjerner

LÆS OGSÅ

Kort & godt om spiseforstyrrelser

En lille, kort og klar bog om et stort og vigtigt emne: personlighedsforstyrrelser

Kort og godt om psykoterapi

Right side

af Rasmus Kvist Bonde | 16/01
2 kommentarer
af Lars Møller Nielsen | 16/01
13 kommentarer
af Silje Haukali Omland | 13/01
4 kommentarer
af Jens Holmskov | 11/01
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 10/01
3 kommentarer