Skip to main content

Børnelæger advarer mod medicinsk cannabis

Cannabis hører ikke hjemme på listen over medikamenter, der bør bruges til alvorligt syge børn og unge. Det konkluderer en række børnelæger på basis af eksisterende forskning og egne erfaringer.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

16. okt. 2017
5 min.

Møder du som læge forældre, der giver deres alvorligt syge børn cannabis eller overvejer det, så råd dem til at lade være. Lykkes det ikke, så prøv at sørge for, at forældrene fortæller dig, hvad de giver børnene og hvorfor. Forklar også, hvorfor børnelæger i langt de fleste tilfælde fraråder medicinsk cannabis til at behandle børn og unge med.

Det er budskabet fra overlægerne Marianne Olsen og Søren Walther-Larsen, der er tilknyttet Rigshospitalets Juliane Marie Center på Palliativt Team for Børn og Unge og Videnscenter for Børnesmerter.

”Man kan informere sagligt og nøgternt om, hvorfor man fraråder det. Men hvis forældrene gør det alligevel, er det vigtigt med åben dialog. Så man ved, hvad børnene får af alternativ behandling for at være på forkant i forhold til at gennemskue eventuelle interaktioner og symptomer hos børnene, som man ikke umiddelbart kan forklare”, siger Marianne Olsen.

Faktaboks

Fakta

De anbefaler, at læger lægger eventuel berøringsangst bag sig og spørger direkte om cannabis.

”Det er nok et område, hvor vi skal blive bedre. Jeg tror, vi på en mere åben og systematisk måde skal spørge ind til familien, om de administrerer cannabisprodukter til deres børn og hvorfor. Den åbenhed har været lidt ømtålelig, for vi ønsker ikke at kriminalisere de familier”, siger Søren Walther-Larsen.

Begge overlæger er blandt forfatterne til en statusartikel om medicinering af børn og unge med cannabisprodukter, som er publiceret på Ugeskriftet.dk i dag. Den nævner enkelte mulige indikationer, men konkluderer overordnet, at medicinsk cannabis frarådes til børn og unge.

Forfatterne bakker således op om sundhedsmyndighedernes beslutning om, at børn og unge ikke omfattes af den forsøgsordning med medicinsk cannabis, som Folketinget har vedtaget, og som starter til næste år. Men nok så mange advarsler fra lægeside forhindrer ikke nødvendigvis, at forældre selv medicinerer deres børn. Eksakte tal mangler, men det er de to lægers indtryk, at der inden for visse sygdomsgruppe er tale om et ikke ubetydeligt antal.

”Jeg er tilknyttet børnesmerteenheden; både Marianne og jeg er en del af palliativt team, og Marianne har en lang baggrund i børneonkologi. Vi har oplevet sådanne forældre i alle de søjler”, siger Søren Walther-Larsen.

”Forældrene skaffer det ofte på nettet eller fra nogle bekendte, som kender nogen, der kender nogen”.

Forsøgsordningen bekymrer

Forsøgsordningen er netop anledningen til, at statusartiklen kommer nu. Lægerne er tydeligvis bekymrede for, at den megen omtale i medierne i forbindelse med forsøgsordningen vil medføre et øget pres fra forældrenes side for at ordinere cannabis til deres børn.

Man kan informere sagligt og nøgternt om, hvorfor man fraråder det. Men hvis forældrene gør det alligevel, er det vigtigt med åben dialog. Overlæge Marianne Olsen, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

”Vi har skrevet artiklen, fordi forsøgsordningen kommer, og vi møder spørgsmål fra familierne. Vi hører også debatten blandt vores kolleger om, hvad der er op og ned i relation til cannabis til børn og unge”, siger Marianne Olsen

Og Søren Walther-Larsen supplerer: ”Mange i vores patientpopulation er unge og teenagere. Det kunne være nærliggende, at nogen ville spørge ”der kan være nogle indikationer hos voksne, hvorfor tør I så ikke bruge det til en 16-årig?”. Og der må vi bare sige, at vi har med umodne hjerner at gøre”.

Og hvad med den vel største gruppe – børn og unge med kræft?

”Heldigvis overlever de fleste af vores kræftbørn, og de skal måske leve 70 år. Så ville det være pokkers uheldigt, om de havde fået et indlæringsproblem eller et misbrug”.

Og endelig fremhæver de to læger, hvor vigtigt det er at understrege, at der ingen evidens er for, at cannabis virker mod selve kræftsygdommen.

Enkelte børnepatienter

Der findes dog et enkelt område, hvor cannabis muligvis kan finde en plads på behandlingspaletten, og det er svær epilepsi.

I øjeblikket får en lille gruppe børn og unge et af de mange stoffer udledt fra cannabis – CBD – som led i deres behandling på Epilepsihospitalet Filadelfia, ligesom Juliane Marie Centret har en enkelt patient, som medicineres med det samme. Det sker i samarbejde med Epilepsihospitalet Filadelfia.

De pågældende patienter indgår ikke i et forskningsprojekt, men der opsamles erfaringer.

”Vi har igennem det seneste år sat 11 børn og to voksne i behandling med magistrelt fremstillet CBD, hvor vi har taget udgangspunkt i diagnoserne Dravet syndrom og Lennox-Gastaut syndrom”, siger Helle Hjalgrim, direktør på Epilepsihospitalet Filadelfia.

”Og vi overvejer at udvide indikationen ud over Dravet syndrom og Lennox-Gastaut syndrom til at omfatte andre medicinske intraktable epilepsisyndromer”.

Hvad er jeres erfaringer indtil videre?

”De er nogenlunde positive. Ingen af vores patienter er blevet anfaldsfri, men de fleste har fået en – beskeden – positiv påvirkning af hyppigheden og sværhedsgraden af anfald, og forældre rapporterer samlet en bedre kontakt med børnene og mere vågenhed”.

Hvad med bivirkninger?

”Ingen er stoppet på grund af bivirkninger”.