Skip to main content

»Bogen er nyttig for patienter med kræft, deres pårørende og nyt sundhedspersonale«

»Vejen til en ny hverdag, livet med og efter kræft« beskriver fysiske, psykiske og sociale udfordringer ved livet med kræft, herunder udredning samt symptomer og følger ved kræft og behandling. Læs anmeldelse af Lotte Engell-Nørregaard.

Cover: Lindhardt og Ringhof
Cover: Lindhardt og Ringhof

Lotte Engell-Nørregård overlæge ph.d. lægelig leder af stråleterapien Herlev formand for DSKO. Interessekonflikter: ingen.

15. dec. 2022
3 min.

Fakta

Vejen til en ny hverdag, livet med og efter kræft

Denne bog henvender sig til såvel patienter som pårørende, og begge perspektiver beskrives på lige fod. Allerede tidligt pointeres det, at der ikke er én rigtig måde at reagere eller handle på, når en kræftdiagnose stilles. Den enkelte person håndterer situationen på sin egen måde, og dette kan i visse tilfælde afstedkomme konflikter, følelse af utilstrækkelighed m.v.

Bogen giver råd til synliggørelse og forslag til håndtering af disse svære følelser. Ved at sætte ord på egne følelser og behov har man bedre mulighed for at opnå en forståelse og en åbenhed, så patienten med kræft og den/de pårørende kan støtte og forstå hinanden. Også den særlige udfordring, det er at tale med børn om kræftsygdom, beskrives.

Der bliver endvidere givet gode råd til at prioritere tid og energi samt håndtere diverse symptomer. Denne bog er en medmenneskelig håndsrækning med meget konkrete råd samt links til diverse hjemmesider for yderligere information både i teksten og i en samlet liste på bogens sidste sider.

At kræft kan ramme alle mennesker i forskellig alder og livssituation, og at dette giver forskellige udfordringer, adresseres i bogen ved, at der er dedikerede afsnit til unge, ældre og mænd.

De to forfattere er hhv. læge og psykolog, og deres mangeårige erfaring i arbejdet med patienter med kræft skinner tydeligt igennem i teksten. Som læge og onkolog værdsætter jeg, at vigtigheden af kommunikation med sundhedsprofessionelle om symptomer og bekymringer gentagne gange italesættes.

Bogen har fokus på livet, og hvordan man får det bedste ud af det. Derfor forklarer forfatterne i forordet, at de har undladt at skrive om døden og at være døende. Gennem onkologiske briller er tiden op til døden dog også en del af livet, og frygten for døden og det at være døende fylder meget for patienter med kræft og deres pårørende. Derfor kunne jeg godt have tænkt mig et afsnit om palliation og hjælp til at forsøge at slutte fred med, at døden kommer på et tidspunkt.

Designet er lækkert og overskueligt. Teksten er brudt af farvede sider med fakta, definitioner, patientudtalelser, punktformet opsummering af teksten og gode råd. Disse opbrud giver mulighed for perspektivering og refleksion.

Bogen er letlæselig og skrevet i et enkelt og letforståeligt sprog, der taler til læseren i øjenhøjde. Den kan læses fra start til slut, hvorved læseren nænsomt og kronologisk guides gennem et kræftforløb, men kan også anvendes som opslagsværk. Gennem bogen slynger der sig en streg eller snor, der giver en fin fornemmelse af forløb og sammenhæng.

Bogen anbefales til patienter med kræft og deres pårørende, men kan også med fordel læses af nyt sundhedspersonale, der skal arbejde med patienter med kræft.