Content area

|
|

DANARREST – Registrering af hjertestop på hospital – Resumé af årsrapport 2019

Tid fra erkendelse af hjertestop til start af hjertelungeredning var ≤ 1 minut ved 96% af hjertestoppene. Andel af hjertestop, hvor hjerterytmeanalyse er påbegyndt inden for ≤ 2 minutter, er steget til 65%, men væsentligt under standarden på ≥ 90%.
Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer: Hans Kirkegaard, Jens Rosenberg, Finn Lund Henriksen, Niels C. F. Sandgaard, Christian Skjærbæk, Mads Damkjær, Jacob Moesgaard Larsen, Dorthe Møller, Keld Neland, Erik Weye Herskind, Rikke Højbjerg, Kenneth Kappel Jensen, Lars Wiuff Andersen, Miriam Grijota, Anette Weis og Camilla Plambeck Hansen. INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Hjertestop på hospital har en dårlig prognose med høj dødelighed og betydelig risiko for komplikationer.
DANARREST, som er en klinisk kvalitetsdatabase, der skal monitorere og bidrage til at udvikle kvaliteten af hjertestopbehandlingen på danske hospitaler, har netop offentliggjort sin tredje årsrapport med landsdækkende data. I 2019 blev der indberettet 2.372 patientforløb med klinisk hjertestop, heraf 2.187 forløb med indikation for genoplivning.

Standarderne var på landsplan opfyldt for tre ud af syv fastsatte kvalitetsindikatorer: Andel af patienter, hvor tid fra erkendelse af hjertestop til start af hjertelungeredning var ≤ 1 minut (96%, standard ≥ 90%), andel af patienter med genoprettet egencirkulation (56%, standard ≥ 55%) samt andel af patienter, som overlever mindst et år efter hjertestop (22%, standard ≥ 20%). Herudover var andelen af bevidnede hjertestop, dvs. hjertestop observeret af sundhedspersonale eller lægmand (81%, standard ≥ 85%), og 30-dagesoverlevelsen (28%, standard ≥ 30%) ikke væsentlig forskellig fra standarderne.

Indikator 4: Andel af patienter hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse var ≤ 2 minutter.Indikator 4: Andel af patienter hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse var ≤ 2 minutter.

De to procesindikatorer, andelen af patienter, der var EKG-monitoreret på tidspunktet for hjertestoppet (53%, standard ≥ 65%), samt andelen af patienter, hvor hjerterytmeanalyse blev påbegyndt inden for ≤ 2 minutter fra erkendelsen af hjertestop (65%, standard ≥ 90%) er forbedret over de sidste tre år, men ligger fortsat væsentlig under standard.

Tidlig erkendelse af hjertestop er en forudsætning for god prognose. EKG-monitorering af den enkelte patient vil øge chancen for, at et hjertestop erkendes tidligere. EKG-monitorering er derfor et vigtigt element i hjertestopbehandlingen. Monitorering af vitalparametre ved hjælp af devices, der påklistres patienten, er allerede udviklet og er under validering i klinisk praksis. Det vil i fremtiden kunne bidrage til en øget monitoreringskapacitet på hospitalerne.

Andelen af patienter, hvor tid fra erkendelse af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse var ≤ 2 minutter (det vil sige mindre end tre minutter), var 65% i 2019. Som det fremgår af figuren, opfyldte ingen af de indberettende enheder den fastsatte standard på ≥ 90%. Samtidig ses stor variation mellem enhederne fra 25% til 81%. For denne indikator ligger den største udfordring ved hjertestop på senge- og akutafdelingerne.
Tidlig rytmeanalyse er en forudsætning for tidlig defibrillering. Tidlig defibrillering er klart associeret med øget overlevelse. Her er et betydeligt potentiale for at øge kvaliteten i hjertestopbehandlingen. Der kan være forskellige årsager til, at standarden ikke opfyldes: lang afstand eller ingen tilgang til defibrillator/AED, manglende viden om tilgang til og brug af defibrillator/AED eller lang tid fra alarmering til stopholdets ankomst.

Det anbefales, at de enkelte hospitaler fokuserer på at forbedre de to procesindikatorer for EKG-monitorering og tidlig hjerterytmeanalyse. En forbedring inden for disse indikatorer vil sandsynligvis øge overlevelsen efter hjertestop på hospital.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formandskabet for DANARREST i samarbejde med styregruppen for DANARREST. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk 

Blad nummer: 

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer