Skip to main content

Dansk Akut Leukæmi Database og Myelodysplastisk Syndrom Database – Resumé af årsrapport 2020

Femårsoverlevelsen efter akut myeloid leukæmi er forbedret for patienter over 60 år i remissionsinducerende behandling. Der arbejdes på at kunne inkludere flere patienter i kliniske protokoller for at opnå det bedst mulige behandlingsresultat.

Claus Marcher, Lone Smidstrup Friis, Hans Beier Ommen, Kim Theilgaard-Mönch, Mette Skov Holm, Mette Klarskov Andersen, Marianne Tang Severinsen, Claudia Schöllkopf, Birgitte Strange Preiss, Peter Møller, Andreas Glenthøj, Rita O. Christensen, Niels Jensen, Linnea Damslund, Petra Birgitta Hall og Hanna Birkbak Hovaldt. Interessekonflikter: ingen

13. dec. 2021
3 min.

Årsrapporten for 2020 har til formål at monitorere og understøtte forbedring i behandlingskvaliteten af patienter med akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom. I opgørelsesperioden indgår 281 patienter med akut myeloid leukæmi (AML), 29 patienter med akut lymfoblastær leukæmi (ALL), 239 patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) samt 67 patienter med kronisk myelomonocytær leukæmi (CMML).

Femårsoverlevelsen efter AML er signifikant forbedret for patienter i remissionsinducerende behandling i de seneste år sammenlignet med tidligere år. For patienter > 60 år i remissionsinducerende behandlinger ligger den Kaplan-Meier estimerede femårsoverlevelse for 2015-2020 på 29,2%. Dette er signifikant højere end den tilsvarende femårsoverlevelse for 2009-2014 på 19,5%. Tilsvarende er femårsoverlevelsen for AML-patienter ≤ 60 år for 2015-2020 på 49,3%, hvilket er højere end de 43,9% for 2009-2014.

Femårs-Kaplan-Meier-overlevelse for AML-patienter > 60 år i remissionsinducerende behandling.

30- og 180-dagesoverlevelsen efter AML ligger stabilt. I 2020 er 30-dages overlevelsen på 90,0% og 180-dagesoverlevelsen på 62,9%. Hovedparten af de patienter, der ikke overlever de første 30 hhv. 180 dage efter diagnosen er ældre patienter, som ikke modtager remissionsinducerende kemoterapi. Analyserne tyder således på, at tidlige dødsfald skyldes sygdomsprogression frem for behandlingskomplikationer. 180-dagesoverlevelsen efter MDS i 2020 er på 87,0% på landsplan.

Overlevelsen efter AML for patienter > 60 år afhænger af andelen af patienter, der modtager remissionsinducerende behandling. På baggrund af de nuværende data kan det ikke vurderes, om patienter > 60 år modtager remissionsinducerende behandling ensartet i hele landet. Derfor bliver der arbejdet på en ensartet indberetning af remissionsinducerende behandling for i kommende årsrapport at kunne belyse problemstillingen.

Standarden for median antal dage fra diagnose til behandlingsstart for AML-patienter er fastsat til ti dage. Dette for at tilgodese tid til udførsel af gendiagnostiske undersøgelser. På baggrund af disse kan førstelinjebehandlingen målrettes patientens genetiske profil. På landsplan får 98,4% af AML-patienter og 95,4% af MDS-patienter udført en cytogenetisk specialundersøgelse.

Andelen af AML patienter, der indgår i kliniske behandlingsprotokoller, er faldet betydeligt fra 44,6% i 2018 til 13,9% i 2020. Tidligere har Akut Leukæmi Gruppen samarbejdet om at inkludere danske patienter i kliniske protokoller fra England. Disse kliniske protokoller er ved at have inkluderet nok patienter, og der vil gå 1-2 år, før nye protokoller er aktive. I stedet for er der etableret samarbejde med den tyske AML-gruppe (AMLSG). Det forventes, at danske patienter i fremtiden vil kunne tilbydes indgang i disse protokoller.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formanden for Dansk Akut Leukæmi Database og Myelodysplastisk Syndrom Database i samarbejde med styregruppen for databaserne. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk