Content area

|
|

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) – resumé af årsrapport 2019/2020

Årsrapporten har været udskudt pga. af manglende overførelse af oplysninger fra EPJ-systemerne til Landspatientregisteret. Årsrapporten viser forskelle i andelen af endometriecancerpatienter, der kommer på multidisciplinært team-konference postoperativt.
Forfatter(e)

Claus Høgdall, Tine Henrichsen-Schnack, Kirsten Jochumsen, Helle Lund, Lene Seibæk, Trine Jakobi Nøttrup, Signe Frahm Bjørn, Lone Kjeld Petersen, Marie Bønnelycke, Katrine Fuglsang, Mette Høyrup, Marianne Steding-Jessen, Karsten Dromph. Interessekonflikter ingen

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) blev etableret i 2005 og inkluderer i alt fem sygdomsområder: cancer i cervix uteri, ovarier og endometrium samt de to mere sjældne sygdomsområder: cancer i vulva og trofoblastsygdomme. Sygdommene har direkte indberetning fra de gynækologiske afdelinger og fra patologiafdelingerne. For ovarie-, cervix- og endometriecancer indeholder databasen også oplysninger om udredning og sygepleje i forbindelse med den kirurgiske behandling. Oplysningerne til databasen indberettes via Klinisk Målesystem (KMS), og der suppleres med oplysninger fra Landspatientregisteret (LPR).

Selvom databasen er baseret på direkte indtastninger i KMS, har databasen været ramt af omlægningen til LPR3, da databasens fejl- og mangellister er baseret på udtræk fra LPR. For fire af de fem regioner, Region Syddanmark undtaget, har der været problemer med overførelsen fra de lokale EPJ-systemer til LPR. I Region Hovedstaden og Region Sjælland kunne de fleste problemer tilskrives Sundhedsplatformen (SP). LPR-problemerne medførte et stort antal manglende patienter. Manglerne blev vurderet så betydende, at der ikke kunne udgives en kvalitetsmæssig tilfredsstillende årsrapport som planlagt i februar 2021. I stedet blev der påbegyndt en grundig gennemgang af mulige problemer i samarbejde med vores kompetencepersoner i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Sundhedsdatastyrelsen, SP, DGCD og ikke mindst lokalt på de berørte afdelinger.

DGCD årsrapport 2019/2020 monitorerer kvalitetsindikatorer vedr. udredning, behandling og sygepleje af patienter med gynækologisk kræft. I år indgår flere nye indikatorer, bl.a. de delvist LPR-baserede indikatorer kurativ strålebehandling af cervixcancerpatienter og andelen af opererede endometriecancerpatienter, der er blevet diskuteret på Multidisciplinære Teammøder (MDT).

Den nye indikator vedr. kurativ strålebehandling af cervixcancerpatienter er dels en vurdering af den logistiske planlægning, dels et delmål for den onkologiske behandlingskvalitet ved cervixcancer. Der arbejdes aktuelt på yderligere onkologiske variable for at kunne bestemme den recidivfrie overlevelse. Det er fortsat til diskussion, om kurativ strålebehandling er en god måleparameter, men det er samtidig en start på indførelsen af onkologisk behandlingskvalitet som indikator. Indikatorstandarden er i første omgang sat til ≥ 90 %, hvilket er opfyldt på landsplan: 93%.

En anden ny indikator er andelen af patienter med stadium I-højrisiko- samt stadium II-IV-endometriecancer (alle typer), der kommer på MDT-konference postoperativt. Der er konsensus blandt de europæiske faglige selskaber ESMO-ESGO-ESTRO om, at vurdering på MDT er en parameter, der højner kvaliteten, og derfor vil vi monitorere på denne. Standarden er fastsat til over 90%, men opfyldes endnu ikke på landsplan, hvilket skyldes, at man i Region Hovedstaden og Region Sjælland ikke har haft tradition for at diskutere endometriecancerpatienter på MDT. Indførelse af indikatoren har i perioden 2019/2020 øget andelen af patienter, der er på MDT i de regioner, der endnu ikke opfylder indikatoren, så man i Region Hovedstaden og Region Sjælland forventer at opfylde indikatormålet fremover.

Tabel. Andelen af patienter med stadium I-højrisiko- samt stadium II-IV-endometriecancer (alle typer), der kommer på MDT-konference postoperativt for perioden 1.7.2019 – 30.6.2020.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formanden for DGCD i samarbejde med styregruppen for DGCD. Årsrapporten har været til kommentering hos regionerne.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk
 

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar