Skip to main content

Dansk Herniedatabase – Resumé af årsrapport 2019

De seneste årsrapporter dokumenterer, at det er lykkedes at centralisere indgrebene for store incisionalhernier og parastomalhernier til de fem enheder med regionsfunktion. Dette er i et internationalt perspektiv ganske enestående.

Styregruppens medlemmer Hans Friis-Andersen, Lars Nannestad Jørgensen, Thue Bisgaard, Jacob Rosenberg, Thorbjørn Sommer, Nadia Henriksen, Frederik Helgstrand, Kristoffer Andresen, Allan Dorfelt, Liselotte Rothman, Nils Brandenburger, Birgitte Rühmann, Lars Storm, Chresten Gamborg Puggaard, Anne-Kirstine Dyrvig. Interessekonflikter ingen

22. mar. 2021
3 min.I foråret 2019 blev Landspatientregisteret opdateret til LPR3, hvilket har givet anledning til en del tekniske vanskeligheder. Samtidig reduceres antallet af operationer for stort set alle hernietyper i 2019 med 10-15% sammenlignet med tidligere år.

En række indikatorer og standarder er blevet ændret. Flere 30-dagesopgørelser efter operation for ventralhernie er fjernet, da de ikke adskilte sig væsentligt fra 90-dagesresultaterne. Der er i stedet blevet plads til helt nye indikatorer vedrørende akut ventralhernie-kirurgi.

Det nye indikatorsæt omfatter indikatorer for reoperation og laparaskopi for ingvinalhernier. For ventralhernier er der indikatorer for postoperativ indlæggelsestid, akut genindlæggelse efter hhv. 30 og 90 dage, reoperationsrate, mortalitet og anvendelse af mesh.

Siden RKKP’s analyseportal blev lukket (ult. 2018), har man ønsket at kunne generere mangellister af hensyn til at kunne højne basens registreringsrate. RKKP kan levere mangellister til de enkelte enheder på måneds- eller kvartalsbasis senest i marts 2021.

I 2018 blev der udført 3.040 laparoskopiske og 2.646 åbne ingvinale herniotomier a.m. Lichtenstein for primært hernie med hhv. 20 (0,7%) og 29 (1,2%) recidivoperationer inden for et år. På landsbasis har denne rate været stabil i de seneste år. Aktuelt behandles 53% af patienter med ingvinalhernie laparoskopisk. De tilhørende standarder opfyldtes for fire af de fem regioner.

På grund af solid videnskabelig evidens har Styregruppen hævet standarden for laparoskopisk behandling af lyskenære hernier hos kvinder fra 90% til 95%. Den tidligere standard var opfyldt i alle regioner med undtagelse af en.

Der bemærkes en konstant stigende anvendelse af mesh ved operation af umbilikalt og epigastrielt hernie til 78%, hvilket understøttes af de seneste guidelines på området og er enestående højt set i internationalt regi. Basen viser også høje rater for meshanvendelse ved elektiv operation for både incisional- (94,6%) og stomihernier (92,5%).

De seneste årsrapporter dokumenterer, at det er lykkedes at centralisere indgrebene for store incisional- og parastomalhernier til de fem enheder med regionsfunktion. Dette er i et internationalt perspektiv ganske enestående. Det har dog ikke medført en kortere indlæggelsestid gennem de seneste år. Styregruppen bør sikre ensartede accelererede postoperative forløb (ERAS) på alle centre.

Den tidlige reoperationsrate efter operation for umbilikalt eller epigastrielt hernie på landsbasis er fortsat nedadgående. Reoperationsraterne efter operation for incisional- og parastomalhernier er på landsbasis stort set uforandret i forhold til de foregående år.

Mortaliteten efter alle typer elektiv ventralherniekirurgi er særdeles lav efter 90 dage. For første gang er den tidlige mortalitet efter akut ventralherniotomi fremlagt, som viser højere rater end efter elektive procedurer. 30-dagesmortaliteten efter akut operation for umbilikalt eller epigastrielt hernie har i de seneste tre år været mellem 1,5% og 2,9% svarende til mortaliteten efter elektiv større abdominal kirurgi. Set over en treårig periode er der højere mortalitet efter akut operation af hhv. incisionalhernier med fasciedefekt på under 10 cm i tværmål (3,3-7,9%) og parastomalhernier (4,2-13,6%).

DHDB er meget publikationsaktiv med en samlet udgivelse af 114 videnskabelige artikler. Heraf udgik fem i 2019 – listen fremgår på basens hjemmeside.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formandskabet for Dansk Herniedatabase i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i høring.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk