Skip to main content

Dansk Herniedatabase – Resumé af årsrapport 2020

Høj kvalitet af dansk herniekirurgi med forsvindende lille dødelighed. Både for små og store planlagte operationer og for akutte operationer.

Hans Friis-Andersen, Lars Nannestad Jørgensen, Thue Bisgaard, Jacob Rosenberg, Thorbjørn Sommer, Nadia Henriksen, Frederik Helgstrand, Kristoffer Andresen, Allan Dorfelt, Liselotte Rothman, Nina Wensel, Kristian Kiim Jensen, Mette Willaume, Birgitte Rühmann, Chresten Gamborg Puggaard, Anne-Kirstine Dyrvig. Interessekonflikter ingen

26. jul. 2021
2 min.

Fraset enkelte mindre udsving, der kan tilskrives statistisk usikkerhed, overholdes standarden for klinisk praksis over hele landet. Mortaliteten i forbindelse med hernieoperationer er lav og har ligget stabilt på et meget lavt niveau (under 0,2% nationalt siden 2014 for brok omkring navlen og midtlinjen), se Figur 1.

FIGUR 1

Databasen har i en årrække målt på mortalitet efter planlagt herniekirurgi (indikator 6A-6D), og har for nylig udvidet til også at monitorere på akut herniekirurgi (indikator 9A-9D) for at sikre, at dødeligheden ikke blot gemmer sig her. For samme hernietype er andelen af dødsfald højere, men stadig lav og generelt faldende over de seneste ti år fra knap 6% til 3%, se Figur 2.

FIGUR 2

For de øvrige typer af hernie, svarende til små incisionalhernier, store incisionalhernier og stomihernier, ligger mortaliteten stabilt lavt eller er svagt faldende over tid, men disse indikatorer har meget små patientpopulationer og kan således få store udsving selv med en enkelt ekstra patient i enten tæller eller nævner.

De seneste opgørelser er at finde i den netop publicerede 15. årsrapport fra Dansk Herniedatabase.

Med indførelsen af LPR3 i 2019 blev der identificeret et fald i antallet af operationer. Trods en omhyggelig indsats blev de manglende operationer aldrig identificeret. Det ser ud til, at dette problem var udtryk for et tilfældigt udsving, idet tallene for 2020 igen er højere, selvom 2020 var vært for COVID-19 og deraf følgende aflyste operationer. Herniedatabasen har i øvrigt den fordel, at den er baseret på en kombination af data fra LPR og fra dedikeret indberetning. Således kan det sandsynliggøres, at udsving ikke skyldes fejl eller mangler det ene sted.

Dansk Herniedatabase er fortsat meget forskningsaktiv. Der er således i 2020 udgået 11 videnskabelige publikationer fra databasen. En opdateret litteraturliste med i alt 110 artikler findes bagerst i årsrapporten og på databasens hjemmeside.

Årsrapporten og resumèet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formanden for Dansk Herniedatabase i samarbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk