Skip to main content

Dansk Herniedatabase: Stadigt flere hernieoperationer foretages på privathospitaler

Der er aktivitetsøgning både i privat og offentligt regi, så antallet af operationer for brok er på niveau med tiden før COVID. Med en stærkt stigende andel operationer i det private, er det væsentligt at fastholde fokus på kvalitet og uddannelse.

Styregruppens medlemmer: Frederik Helgstrand, Nadia Henriksen, Thorbjørn Sommer, Allan Dorfelt, Hans Friis-Andersen, Jacob Rosenberg, Kristian Kiim Schaumburg, Kristoffer Andersen, Lene Peitersen, Marianne Krogsgaard, Mette Willaume, Nina Wensel, Thue Bisgaard, Anne-Kirstine Dyrvig, Birgitte Rühmann, Chresten Gamborg Puggaard. Interessekonflikter: ingen.

3. jul. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2022. Dansk Herniedatabase fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

En stadigt større andel af patienter med brok, opereres i det private. Figuren nedenfor viser, at 43 % af de 11.043 patienter opereret for inguinalhernie (lyskebrok) i 2022 blev opereret i privat regi. Andelen er steget fra i 2019 at være på 22 %. Tilsvarende er 30 % af de 5.002 patienter opereret for ventralhernie (brok i bugvæggen) i 2022 opereret i privat regi, mens andelen var 15 % i 2019.

Det er generelt meget sikkert at blive opereret for brok i Danmark og risikoen for at få en senere operation for recidiv er meget lav. For lyskebrokoperation med laparoskopisk metode, er andelen 1,3 % indenfor 12 måneder.

Den store sikkerhed efter operation for brok, er væsentlig, og gælder for operationer udført både i offentligt og privat regi. Det er dog værd at bemærke, at med flytning af aktivitet fra offentlige hospitaler til privat regi, skal fokus på kvalitet fastholdes, ligesom man skal sikre, opgaven med at varetage uddannelse af nye læger, bliver løftet. Aktuelt har privathospitaler ikke ansvar for uddannelse, så hvis alle de mest simple operationer flyttes til det privat regi, skal man overveje, om en del af uddannelsen også skal flyttes, eller om man skal søge at bevare et minimum af disse operationer i offentligt regi.

Det samlede volumen af operationer er på niveau med tiden før COVID-19-pandemien. Dog er puklen af operationer, der blev dannet i forbindelse med COVID-19 og den efterfølgende sygeplejestrejke ikke afviklet, hvilket stadig giver lang ventetid i det offentlige. Styregruppen ønsker at arbejde videre med monitorering af kvaliteten for patienter, der ikke er opererede, samt ventetid. Aktuelt findes der ikke nogen opgørelser over, hvordan det går for patienter med brok, som ikke tilbydes operation, eller som venter på en operation. Styregruppen arbejder på at få denne population ind i databasen for at kende effekten af den selektionsbias, der opstår ved at databasen udelukkende måler kvalitet for patienter, der er opereret. Databasen har netop fået tilladelse til at indhente oplysninger om sygedagpenge, hvilket kan løfte en del af sløret for kvaliteten i forhold til sygemeldinger i længere perioder.

Et andet fokusområde for databasen i det kommende år bliver at fastholde de høje registreringsrater efter skift til nyt indtastningsmodul (KIP – Kvalitets indrapporterings Platform)

Figur: Udviklingen i antal hernie-operationer samt andelen foretaget på henholdsvis offentlige og private hospitaler.