Skip to main content

Dansk Hjertestopregister: Overlevelse efter hjertestop er firedoblet på 20 år

Kvaliteten af behandlingen for hjertestop i Danmark er blevet fulgt i over 20 år. I perioden er antallet af personer, der overlever, firedoblet, og udviklingen har bragt Danmark helt i den internationale top.

 

Styregruppens medlemmer: Christian Hassager, Christian Juhl Terkelsen, Christian Torp-Pedersen, Erika F. Christensen, Freddy Lippert, Fredrik Folke, Grethe Thomas, Gunnar Gislason, Helle Collatz Christensen, Julie Andersen, Kristian Bundgaard Ringgren, Lars Bredevang Andersen, Martin Rostgaard-Knudsen, Matthias Giebner, Palle Juelsgaard, Stine Strandkjær, Søren Mikkelsen, Harman Gailan Hassan Yonis, Henrik Nielsen, Anne-Kirstine Dyrvig. Interessekonflikter: ingen

19. dec. 2022
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar – 31. december 2021.

Dansk Hjertestopregister fra Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden.

Dansk Hjertestopregister startede i 2001 og har siden fulgt udviklingen for pludselig uventet hjertestop uden for hospitalet, hvor der igangsættes behandling.

Overlevelse efter hjertestop uden for hospitalet er afhængig af mange forskellige faktorer, som alle indgår i databasens område. Der fokuseres dog på den præhospitale indsats (altså før ankomst til hospitalet) og omfatter borgeres indsats, regionernes vagtcentraler, den samlede præhospitale behandling og selvfølgelig overlevelse. Databasen dækker en række kvalitetsindikatorer, der i dag er baseret på data fra den præhospitale patientjournal (PPJ) og valideret for hver region. Ved registerets begyndelse foregik registreringerne på papir, men de er siden blevet elektroniske.

Databasen indeholder 11 kvalitetsindikatorer om hjertestop, bevidnede hjertestop, HLR og overlevelse og følger de internationale Utstein-anbefalinger for registrering (1). Fokus har været på ti indsatsområder for forbedret overlevelse efter hjertestop. Indsatsområderne er generiske og definerede i et internationalt samarbejde under navnet Global Resuscitation Alliance (2):

1) Opret et hjertestopregister.

2) Giv telefonvejledt HLR.

3) Giv effektiv HLR.

4) Send hurtig udrykning.

5) Evaluer kvaliteten af professionel genoplivning.

6) Opret et hjertestarterregister.

7) Brug ny teknologi til at aktivere førstehjælpere.

8) Gør undervisning i HLR, og brug af hjertestarter obligatorisk i skole og andre dele af samfundet.

9) Afrapporter løbende udviklingen i en årsrapport.

10) Stræb altid efter culture of excellence.

Den kliniske udvikling i perioden siden databasens begyndelse er, at fire gange flere overlever hjertestop uden for hospital i dag sammenlignet med 2002. I 2002 overlevede 143 personer i 30 dage efter hjertestop uden for hospital. Ud af de 4.269 hjertestop uden for hospitalet i 2021 overlevede således 610 personer (13,1 %) i 30 dage. For den såkaldte Utstein-population (bevidnet hjertestop med stødbar rytme) var overlevelsen 42 % i 2021.

.

Det er resultater, der internationalt ligger helt i top på linje med Seattle, der er kendt for at have verdens bedste overlevelse (3). Overlevelsen er stagnerende inden for de seneste fem år.

Databasen udleverer også data til forskning, og den danske forskning modtager stor international anerkendelse pga. det flotte datasæt og muligheder for kobling på tværs af registre. Alene i 2021 er der udgivet 24 videnskabelige artikler på basis af data fra Dansk Hjertestopregister.

Årsapporten har været til gennemlæsning og godkendelse i RKKP Videncenter (sekretariat)

Hele årsrapporten kan læses på hjertestopregister.dk

Referencer

Referencer

  1. Nolan JP, Berg RA, Andersen LW (2019). Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation Registry Template for In-Hospital Cardiac Arrest: A Consensus Report From a Task Force of the International Liaison Committee on Resuscitation. Circulation; 140(18):e746-e757.

  2. Global Resuscitation Alliance: https://www.globalresuscitationalliance.org/ten-programs/

  3. https://mycares.net/sitepages/uploads/2022/2021_flipbook/index.html?page=12