Content area

|
|

Dansk Intensiv Database – Resumé af årsrapport 2021

Databasen har været igennem en rivende udvikling med megen fokus på COVID-19 og sengepladser, men har også for første gang data for børneintensiv.
Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer: Steffen Christensen, Christian Fynbo Christiansen, Morten Freundlich, Morten Hylander Møller, Nanna Reiter, Susanne Andi Iversen, Thomas Strøm, Torsten Faber, Nicolai Rosenkrantz Segelcke Haase, Anne-Kirstine Dyrvig, Birgitte Rühmann, Helle Hulegaard Sørensen. Interessekonflikter: ingen.

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database har udviklet sig meget gennem de seneste to år. Først blev indført en række indikatorer om COVID-19, som i årets rapport viser, at behandlingen af COVID-19-patienter er blevet bedre undervejs i pandemien. Mortaliteten i Danmark svarer til internationalt niveau.

Databasen har også, som en del af samarbejdet med Dansk Intensiv COVID-19-database, indført en strukturindikator vedr. antal intensivsenge på landets afdelinger. En indikator, som har vist sig værdifuld i dialogen om kapacitet på intensivområdet.

Sidst viser årets rapport, at omtrent 6% af patienterne på intensivafdeling har haft COVID-19. Dette er ikke et udtryk for belastningen fra disse patienter, som i væsentlig grad har været mere krævende, end patienter, der ikke kræver isolation. Dette er også gældende for sygehusenes øvrige afdelinger.

Det er Styregruppens opfattelse, at regionale forskelle i indikatoropfyldelsen snarere skyldes forskelle i visitationsregler end forskelle i behandlingskvalitet. Ikke mindst fordi der har været et godt og stabilt samarbejde om behandlingsstrategierne på tværs af landet i hele perioden.

Foruden COVID-19 har der i Styregruppen været fokus på andre virusinfektioner, herunder influenza, parainfluenza og RS-virus. I 2021 har disse sygdomme været stærkt begrænsede i omfang, givetvis pga. COVID-19-relaterede restriktioner i samfundet. Styregruppen har dog sat indikatorer op, så der pågår monitorering for det tilfælde, at der skulle komme en ny udvikling i løbet af 2022.

For første gang præsenteres i den aktuelle rapport antallet af intensivforløb, hvor patienterne er børn (personer < 18 år). I 2021 drejer det sig om 1.749 forløb ud af databasens 27.487, svarende til 6%. Der kan være mangelfuld registrering af forløb for børn indlagt på intensivafdelinger, hvorfor det er Styregruppens håb, at et fokus via kvalitetsindikatorer vil føre til komplet registrering. Indtil videre tegner der sig et billede af, at børneintensivforløb er samlede i nogle få, udvalgte afdelinger.

I alt 41% af børnene er behandlede med respirator. Den regionale variation tilskrives det, at børnene er fordelt på baggrund af specialeplanen, og der er således ikke sammenlignelige populationer afdelinger og regioner imellem.

Endelig præsenteres for første gang en indikator for antal hjertestop på sygehuset indenfor 48 timer efter udskrivelse fra intensivafdeling. Her ligger niveauet på 0,4%, hvilket svarer til internationale opgørelser. Indikatoren er blevet til i et samarbejde med databasen DANARREST – registrering af hjertestop på hospital. Dansk Intensiv Databases Styregruppe sigter imod at fortsætte det gode samarbejde i håbet om at skabe synergieffekter på kvaliteten, ligesom Styregruppen ønsker at udvide samarbejdet til flere andre kvalitetsdatabaser.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formandskabet for DID-databasen i samarbejde med styregruppen for DID-databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side