Content area

|
|

Dansk Kolorektal Cancer Database (DCCG) – Resumé af Årsrapport 2020

En opdeling i aldersgrupper for 30-dagesmortalitet viser, ikke overraskende, at alder er af væsentlig betydning for risiko for død ved elektiv colon eller rectumcancer operation.
Forfatter(e)

Jon Kroll Bjerregaard, Camilla Qvortrup Lene H. Iversen (DKS), Michael B. Lauritzen, Ole Roikjær , Peter-Martin Krarup, Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, Vibeke Dahl Andersen, Anne Fredsted, Sisse Helle Njor. Interessekonflikter: Dr. Qvortrup reports grants from Servier, grants from Pierre-Fabre, personal fees from PledPharma, personal fees from Roche, personal fees from Merck, other from Incyte, other from Bayer.

DCCG-databasens årsrapport 2020 monitorerer kvalitetsindikatorer vedrørende udredning og behandling af patienter med nydiagnosticeret colon- eller rectumcancer (KRC) i 2020.

Den relative etårsoverlevelse for alle patienter med coloncancer er i Danmark steget fra 73% (2001-2004) til 80% (2011-2013) og yderligere til 84% i perioden 2017-2019. En medvirkende årsag til stigningen i 2017-2019 er formodentlig, at tarmkræftscreening blev indført i 2014.

I DCCG-årsrapporterne er der gennem mange år opgjort 30-dagesmortalitet hos patienter, der er blevet opereret for KRC.

De senere år har der været et øget fokus på behandling af kolorektal cancer hos den ældre og den skrøbelige patient. Styregruppen har derfor for første gang i 2020 opgjort 30-dagesmortaliteten hos patienter hhv. under og over 75 år.

Årsrapporten viser, at 0,8% af patienter under 75 år døde inden for 30 dage efter elektiv operation, hvorimod 3,2% af patienter over 75 år døde inden for 30 dage. Standarden på 1,0% for patienter under 75 år er således opfyldt på landsplan, mens standarden på 2,5% for patienter over 75 år ikke er opfyldt.

Styregruppen håber med ændringen i indikatoren at synliggøre alderens betydning for 30-dagesmortaliteten, så afdelingerne vil fortsætte med at holde et skærpet fokus på den ældre og den skrøbelige patientgruppe. Da mange øvrige faktorer har potentiel betydning for mortaliteten, anbefaler styregruppen næste år, at indikatoren belyses med yderligere data og dermed at opkvalificere indikatoren.

DCCG.dk har ligeledes fokus på denne gruppe, og der er derfor i regi af DCCG.dk udarbejdet en national retningslinje for præhabilitering netop for at optimere forløbet for de skrøbelige patienter. Retningslinjen afventer aktuelt endelig ledelsesgodkendelse.

Præoperativ klinisk TNM-kategori er grundlaget for valg af behandlingstilbud til patienter diagnosticeret med KRC. Siden 2016 har det af DCCG.dk’s retningslinjer fremgået, at der bør afholdes behandlingsbesluttende MDT-konference forud for behandling af patienter diagnosticeret med KRC, samt at de kliniske TNM-kategorier skal journalføres. DCCG-databasen har igennem en årrække monitoreret andelen af patienter, hvor MDT-konference blev afholdt forud for behandling. Da de kliniske TNM-kategorier er vigtige, har styregruppen siden 2019 også monitoreret andelen af patienter, hvor de kliniske TNM-kategorier er registreret i KMS indtastningssystemet.

Kun Region Nordjylland opfylder standarden på 95 %, mens de øvrige regioner ligger signifikant under standarden. Blandt elektivt opererede KRC-patienter diagnosticeret i 2020 opfylder kun 7 af 18 afdelinger, at mindst 95% har registreret kliniske TNM-kategorier i KMS-basisskemaet. Variationen mellem afdelingerne er fortsat betydelig (74-100%).

Dog bemærkes at andelen har været stigende i alle regioner gennem de sidste år (Figur 1).

Figur 1. Trend i regionale indikatorresultater 2016-2020 for andel af patienter, eksklusive akut opererede patienter, der har registrerede kliniske TNM-kategorier i basisskemaet i KMS.Figur 1. Trend i regionale indikatorresultater 2016-2020 for andel af patienter, eksklusive akut opererede patienter, der har registrerede kliniske TNM-kategorier i basisskemaet i KMS.

Styregruppen anbefaler derfor, at der fortsat er fokus på at sikre en komplet registrering af kliniske TNM-kategorier præoperativt.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Viden­center og formanden for DCCG i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabas...

Right side

af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Nina C. Clemmesen Sass | 30/09
1 Kommentar
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar