Skip to main content

Dansk Psoriasis database for biologisk behandling (Dermbio) –Resumé af årsrapport 2020

Flere psoriasispatienter får biologisk behandling. Der er fremadrettet fortsat behov for at registrere patientforløbene for at sikre en samlet viden med vægt på behandlingsindikationer, bivirkninger og effekt samt opnå kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Trine Bertelsen, Lone Skov, Niels Steen Krogh & Mads Rasmussen. Interessekonflikter: ingen. Rapporten er ikke støttet af RKKP.

18. okt. 2021
2 min.

Dermbio er en velimplementeret landsdækkende database i dansk dermatologi, som leverer data om biologisk behandling (andengenerations immunmodulatoriske behandlingsmidler).
Databasens dækningsgrad anses over 95%, dog bemærkes et mindre fald fra 2019-2020. Dette vurderes at være forårsaget af længere besøgsintervaller under COVID-19-pandemien.

Årsrapporten belyser, som de tidligere år, om indikationen for brug af biologisk behandling mod psoriasis stilles ensartet på alle behandlingsenheder. Der fokuseres derudover fortsat på kvaliteten af behandlingen samt bivirkninger og effekt for at forbedre behandlingen inden for dette område.

Psoriasis er en kronisk hudsygdom, som rammer 3-4% af befolkningen. Sværhedsgraden af sygdommen varierer. Ca. 60% af psoriasispatienter er generet af sygdommen hele tiden. Skønsmæssigt er der 150.000 psoriasispatienter i Danmark, hvoraf ca. 100.000 har kronisk livslang sygdom. Ca. 30.000 har behov for fototerapi og/eller systemisk terapi og ved manglende effekt heraf eller bivirkninger samt en vis sværhedsgrad er der indikation for biologisk behandling. 3.234 patienter var i aktiv biologisk behandling ved udgangen af 2020 (Figur 1), hvoraf 2.610 blev registreret med minimum et besøg i databasen i 2020.

Figur 1

Databasen belyser effekt og bivirkninger af biologisk behandling, som generelt må opfattes som effektive og sikre behandlinger.

Effektindikatormål registreres som Psoriasis Area Severity Index (PASI) og Dermatology Life Quality Index (DLQI). Begge er validerede bedømmelser af hudsygdommens sværhedsgrad, hvor PASI75 og PASI90 angiver en forbedring på hhv. 75% og 90%. i 2020 opnår over 56% af psoriasispatienterne PASI75 efter tre måneder, og mere end 80% af patienterne er i stand til at fastholde en 75% forbedring i PASI fem år efter. Mere end 49% opnår PASI90 efter tre måneder, og mere end 60% af patienterne er i stand til at fastholde en 90% forbedring i PASI fem år efter. I 2020 ses opgørelsen af DLQI forbedret betragteligt hos over 87% efter fem år.

Bivirkningsregistrering er vanskeliggjort af, at denne patientgruppe har en række komorbiditeter, herunder øget forekomst af malignitet og øget infektionstendens, hvor infektion er den hyppigst registrerede bivirkning på 1,6% i 2020. Med udgangen af 2020 udgjorde letteste sværhedsgrader 95% af alle registrerede bivirkninger. Kun et tilfælde med sværhedsgrad V er registreret siden 2017. Således betragtes biologiske behandlinger som værende effektive og sikre, trods dette må formodes underrapporteret.

Årsrapporten er udarbejdet af administrator og it-ansvarlig for Dermbio og har været i review i styregruppen.

Hele rapporten kan læses på dermbio.dk: https://dermbio.dk/front-page