Content area

|
|

Dansk Traumeregister: Ensartet, høj kvalitet på traumemodtagelser i Danmark

Overlevelsen blandt patienter, der bringes til højt specialiserede traumecentre i Danmark, er fortsat høj. Det betyder, at flere patienter overlever, end man kunne forvente, når man tager højde for alvorligheden af skader.
Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer: Morten Schultz Larsen, Christian Svane, Søren Steemann Rudolph, Rasmus Jørgensen, Marianne Toftegaard, Nini Bundgaard Ringgren, Nikolaj Raaber, Ole Brink, Mikkel Andreas Strømgaard Andersen, Hans Kirkegaard, Jakob Klim Danker, Jens Lauritsen, Anne-Kirstine Dyrvig, Helle Hulegaard Sørensen, Julie Andersen. Interessekonflikter ingen.

Resultat fra årsrapporten, 1. maj 2021-30. april 2022. Dansk Traumeregister fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

For andet år i træk præsenteres den justerede overlevelsesanalyse i årsrapporten og resultatet er meget flot. Beregningen er baseret på den internationalt anerkendte TARN-model (Trauma Audit & Research Network) [1], som tager højde for alvorlighedsgraden af patienternes skader, alder, komorbiditet og fysiologiske tilstand ved ankomst til hospitalet. Analysen viser, at alle fire danske traumecentre i perioden, teoretisk set har reddet flere patienter end forventet i forhold til internationale standarder. Traumecentrene på Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet har begge således reddet 8 patienter flere end forventet, mens traumecentrene på Odense og Aarhus Universitetshospital har reddet hhv. 5 og 11 patienter flere end forventet. Det er meget flotte tal, der afspejler et højt fagligt niveau på tværs af specialer og faggrupper.

Dansk Traumeregister har Landspatientregisteret (LPR) som primær datakilde. Alvorlighedsgrad af tilskadekomst baseres på Abbreviated Injury Scale (AIS), som ikke registreres i LPR og fortsat beregnes lokalt og indberettes direkte til RKKP. Med to forskellige datakilder er der mulighed for at opgøre dækningsgraden af indberetningerne. Dækningsgraden for Dansk Traumeregister i perioden er 93,9 %, hvilket viser, at data indberettes korrekt, og at datagrundlaget for indikatorberegningen er troværdigt.

Dansk Traumeregister vil i det kommende år søge at udvikle databasen med flere initiativer. Først og fremmest arbejdes der ihærdigt på at inkludere data fra alle danske akuthospitaler. Dette vil kaste lys på en patientgruppe, der ikke hidtil er velbeskrevet, og databasen vil således udvide populationen betragteligt. Initialt inkluderes data fra tre akuthospitaler i Region Syddanmark som et pilotprojekt. Erfaringer herfra vil anvendes til en fremtidig landsdækkende dataindsamling.

Endvidere planlægger styregruppen udvikling og justering af indikatorsættet, så det bedst muligt afspejler kvalitet i behandlingen, herunder undersøge andelen af shockerede (hæmodynamisk ustabile) patienter, der modtager akut kirurgisk behandling indenfor en time efter ankomst til hospitalet.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk

Reference

  1. For mere information om beregning af alvorlighed, se TARN-website https://www.tarn.ac.uk/

Right side

af Anette Bygum | 02/12
1 Kommentar
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 02/12
1 Kommentar
af Bolette Gerd Friderichsen | 29/11
4 kommentarer
af Kai Axel Lorentzen | 28/11
1 Kommentar
af Anders Beich | 27/11
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 21/11
4 kommentarer
af Morten Holm | 21/11
1 Kommentar
af Tom Giedsing Hansen | 21/11
2 kommentarer