Content area

|
|

DAPROCAdata – stor variation i indførelse af MR ved diagnose af prostatakræft

DAPROCAdata, Dansk Prostatacancer Register – resumé af årsrapport 2021
Forfatter(e)

Michael Borre, Lise Bentzen, Steinbjørn Hansen, Henrik Jakobsen, Hans-Erik Wittendorff, Frederik Harving, Johanna Elversang, Vibeke Løgager, Ole Jensen, Heidi Jeanet Larsson, Anne Zierau Kudsk Ragner, Henrik Møller. INTERESSEKONFLIKTER ingen

Med 4.357 nye tilfælde ligger incidensen igen på niveauet før COVID-pandemien.

Ca. hver 5. nydiagnosticerede patient indledte observation i form af active surveillance, mens 1.226 blev radikalt opereret, hvilket er det hidtil højeste antal. Der er ikke tegn på, at patienterne ikke bliver behandlet iht. retningslinjerne. Heller ikke i Region Nordjylland, hvor stigningen i incidens var mest markant med 88/100.000 mænd.

Da patienter med uhelbredelig metastatisk sygdom udgør en stor sårbar gruppe, og den medicinske behandling er kostbar, anses det for vigtigt at sikre et overblik over omfang og kvalitet af den givne behandling. Der bør derfor stilles krav om korrekt behandlingskodning og mulighed for at trække data direkte i Sygehusmedicinregisteret. Kastrationsresistent prostatacancer kodes med suffikset -Z (C61.9Z).

Antal indlagte efter biopsi (Indikator 1) er med den nye MR-baserede diagnostiske strategi og færre målrettede biopsier forventeligt faldet, og standarden på 5% opnås præcis på landsplan. Fremover ønskes monitorering via komplikationskodning.

Andel af radikalt opererede med Clavien-Dindo-komplikationsgrad > 2 (Indikator 4 & 5) er på landsplan 8 %. Variationen mellem centre er ikke stor (5-11 %). Lavest ligger Herlev-Gentofte, Odense og Aarhus med 5 %. Hospitalsindlæggelse efter det kirurgiske indgreb erstattes af den programmerede komplikationsscore.

Blot 5 % med lavrisikosygdom modtog primær behandling, og standarden (Indikator 7) er på landsplan opfyldt. Andelen af kurativt behandlede højrisikopatienter er 66 % (Indikator 8), og denne standard indfries ligeledes.

Andel diagnostisk MR-skannede patienter lå på 29 %. Den regionale variation var ventet meget stor, da implementeringen af »MR-First« netop var påbegyndt og allerede implementeret på i Herlev. Her lå andelen på 60 %, mens blot 9 % i Region Nordjylland fik en diagnostisk MR-skanning.

Figur. Andel af prostatacancerpatienter med MR-aktivitet (UXMD*/KTKE) ved diagnose (+/- 30 dg).

Indikator 9a (suppl). MR-aktivitet. MR-First er implementeret på Herlev-Gentofte Hospital, hvorfor en fremtidig standard formentlig bliver 60 %.

Fra 2022 forventes andelen i hele landet høj, og en fremtidig standard forventes at lande på mellem 60 og 75 %. Kvaliteten af den nye og ressourcekrævende diagnostiske strategi kan imidlertid ikke monitoreres, så længe den radiologiske 5-trins PI-RADS-score ikke registreres. SKS-koder fra 2020 er trods kraftig opfordring aldrig taget i anvendelse.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP’s Viden­center og formanden for DAPROCAdata i sam­arbejde med styregruppen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk

Right side