Content area

|

Den zoonotiske trussel fra danske svin vokser

Ny rapport stiller skarpt på behovet for yderligere forebyggelse og overvågning af influenza A-virus hos svin.
Illustration: Creative Zoo
Forfatter(e)
Antje Gerd Poulsen, antje@videnskabogsundhed.dk

Danske svin betragtes som »et reservoir for et stigende antal forskellige influenza A-virus subtyper, der potentielt kan spredes til mennesker«. Det fremgår af en rapport fra Dansk Veterinær Konsortium i slutrapporten om overvågning af influenza A-virus, som udkom i august 2021.

Rapporten beskriver, hvordan det virus, som resulterede i en pandemi i 2009: H1N1pdm09, nu er etableret i den danske svineproduktion. Etableringen betyder en øget risiko for, at der udvikles et nyt virus, som kan smitte til mennesker.

Veterinærkonsortiet består af et samarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet, som tager sig af den veterinære overvågning på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen.

SSI undersøger løbende prøver for influenza A-virus fra svinebesætninger. I 2020 modtog SSI i alt 723 postpakker med prøver som for eksempel spyt, næsesvab eller lungestykker fra 517 besætninger.

I alt 400 blev testet positive for influenza A, altså godt halvdelen. Nogenlunde som året før. Ud af dem bestemte eksperterne på SSI subtypen for omkring halvdelen og gjorde fire bemærkelsesværdige fund:

1.Et helt humant influenzavirus i svin

De fandt for første gang i danske svin et helt humant sæsoninfluenzavirus. Det blev fundet en enkelt gang i en besætning og var næsten identisk med sæsoninfluenzaen blandt mennesker. Konklusionen er, at et menneske har smittet besætningen. Det er ikke usædvanligt, men det er usædvanligt at finde et helt humant genom. Normalt er det blot segmenter af humant influenzavirus, man finder. Fundet bekymrer, fordi et helt virus kan etablere et reservoir i svin for infektion af mennesker. Dertil kommer, at netop det virus har en mutation, som forbindes med høj virulens i mennesker.

2.Flere prøver med en subtype af influenza fra pandemien 2009

Der er en stigning i antal af prøver med en nyere subtype af det influenzavirus, som udløste pandemien i 2009. Den blev påvist første gang i 2018. I 29 procent af de positive prøver i 2020 blev denne subtype fundet. I 2019 blev den fundet i 20 procent. Det er nu den anden mest påviste subtype. Denne subtype indeholder syv ud af otte gener fra det oprindelige influenzavirus, som havde evnen til at indgå i virus, der kan smitte til og mellem mennesker.

»Virus af denne type bør udvælges til yderligere test for at vurdere dets evne til at smitte mennesker«, skriver eksperterne.

3. Seks helt nye virus

Her er tale om seks helt nye virus, reassortments, som alle indeholder gener fra 2009-influenzavirus, der er kendt for sine zoonotiske egenskaber. Reassortments opstår, når forskellige virus inficerer den samme celle, og deres gener slår sig sammen og danner et helt nyt og ukendt virus.

4. Flere influenzavirus i samme prøve

Overvågningen afslørede også tegn på, at et stigende antal besætninger er smittet med mere end én subtype ad gangen. Ud over at det er vanskeligt at kontrollere influenzaudbrud i stalden, når der er flere virus i spil, udgør det en øget risiko for, at der dannes nye reassortments, altså nye virus.

»Dette pointerer den store risiko, der er ved at få introduceret human sæsoninfluenza ind i vores svinebesætninger, da vi gennem reassortments kan få indført disse mutationer i de svinespecifikke virus. Der bør derfor være forbud mod syge personer i besætningen og krav om årlig influenzavaccination til personalet«, skriver eksperterne i rapporten.

Kilde: Overvågning af influenza A virus. Dansk Veterinærkonsortium, 2021.

LÆS OGSÅ:

På sporet af den næste pandemi

Blad nummer: 

Right side

af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar
af Bjarne Bøgelund-Andersen | 11/05
1 Kommentar
af Thomas Edgar Lauritzen | 09/05
2 kommentarer
af Regitze Videbæk | 07/05
2 kommentarer