Skip to main content

»Det er ikke skatteborgernes pligt at betale din slankemedicin«

Der blev diskuteret etiske dilemmaer på temasession om ’Værdier i almen praksis’. Med udgangspunkt i en case blev kursusdeltagerne klogere på den nye professionsetik, som blandt andet kan hjælpe med at styrke dømmekraften.

Foto: Claus Boesen
Foto: Claus Boesen

Line Felholt og Bodil Jessen boj@dadl.dk

17. nov. 2022
3 min.

En 52-årig ellers rask kvinde beder sin læge om den nye slankemedicin, hun har hørt om på nettet. Hendes veninde får det også.

Kvinden er steget lidt i vægt på seneste, har BMI på 33 og har prøvet ’alt’. Hun har i øvrigt også hørt om lægeklinikker, som udskriver det, hvis hendes egen læge ikke vil.

Hvilke dilemmaer ser du i den sag?

Sådan indledtes temasessionen om ’Værdier i almen praksis’, som tog den nye professionsetik for praktiserende læger under behandling. Kursusdeltagerne blev fra første minut sat til at tænke etik i konkret dagligdags forstand.

Det er en principielt rask kvinde. Hvis vi udskriver medicinen til hende, skal hun følges, og så er hun patient«, lød en af de etiske overvejelser fra en deltager i salen.

»Hun er egentlig rask, men tager tiden fra andre patienter, der skulle have haft den«, lød det fra en anden.

»Nogle beder om at få medicinen, hvor vi må sige: Jamen du har jo ikke sukkersyge. Det bliver de sure over. Men det er ikke skatteborgernes pligt at betale din slankemedicin«, lød endnu en etisk overvejelse i salen.

Man er nødt til at tage samtalen med patienten. Måske viser det sig, det er en familie fuld af diabetes«, lød det også.

»I Australien blev hele markedet støvsuget for slankemedicin, så der ikke var nok til diabetikere«, indskød en kursusdeltager.

Og dermed gjorde casen dét, den var ment som. En illustration af, at etiske dilemmaer er en del af den praktiserende læges hverdag. Kursusdeltagerne gav selv en lang række stikord til det, der skaber dilemmaer: Krav, forventninger, tidspres, overdiagnostik, underretning, patienttilfredshed, indtjening.

Mange interessenter

Kursusunderviser, praktiserende læge og medforfatter til den nye professionsetik Niels Saxtrup havde taget casen med, fordi den viser, hvordan praktiserende læger ofte skal tage etiske beslutninger. Vanskeliggjort af, at mange interessenter er indblandet i lægens beslutninger: Patienten selv, den kulturelle holdning til overvægt, samfundsøkonomiske hensyn, lægemiddelindustrien, apotekerne. Listen er lang.

»Vi tager aldrig beslutninger helt alene«, understregede han, og dermed blev koblingen til den noget flyvske professionsetik lidt mere konkret. For hvad skal den bruges til konkret? Både til at vide hvem, man er, og hvad ens opgave er som praktiserende læge, men også til at tage beslutninger.

»Etik har altid at gøre med beslutninger eller handlinger i en konkret situation. Som for eksempel: Ville I udskrive medicinen eller ej?«, lød det fra lektor i filosofi ved CBS Morten Sørensen Thaning, der var med underviser på kurset.

Plads til ydmyghed

Filosof Morten Sørensen Thaning forklarede på kurset, at der er tre måder at træffe beslutninger på, nemlig på baggrund af: Regler, dømmekraft og mavefornemmelse. Beslutninger baseret på regler er nemme at måle, monitorere og sammenligne, men efterlader ikke meget rum til lægens egen professionelle dømmekraft. Mavefornemmelser er følelsen af at vide, hvad man skal beslutte uden, at man kan give grunde til det. Mens dømmekraft er evnen til at give grunde til, hvad man beslutter.

Det sidste er netop den form for beslutninger, som de fleste læger ønsker at tage, og som professionsetikken kan hjælpe dem med og styrke dem i.

»For vi praktiserende læger sidder tit i vanskelige og komplekse situationer, hvor vi kommer på glat is«, lød det fra Niels Saxtrup.

Fra salen lød spørgsmålet: Hvordan kan dømmekraften styrkes? Og spørgeren gav selv en del af svaret, nemlig ved at give plads til ambivalensen. Det var lektor i filosofi Morten Sørensen Thaning helt enig i.

»At styrke dømmekraften kræver ydmyghed. Det kræver, at vi erkender, at vi ikke altid kender sandheden. Og det kræver mod. Mod til at tale med vores kolleger om vores tvivl«, sagde han.

Læs også:

Den vigtigste værdi i min praksis er …