Skip to main content

#detkuhaværetmig bliver en sag på ministermøde

Efter tre yngre læger var i Folketinget, bliver sagen nu løftet op til et møde mellem ordførerne og sundhedsministeren, siger sundhedsudvalgets formand.

Tobias Ramm Eberlein, Martine Grosos Aabye og Lotte Møller Smedegaard var torsdag til foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg. Foto: Camilla Rathcke
Tobias Ramm Eberlein, Martine Grosos Aabye og Lotte Møller Smedegaard var torsdag til foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg. Foto: Camilla Rathcke

Anders Heissel, ah@dadl.dk

24. nov. 2017
3 min.

Efter at tre yngre læger torsdag fik foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg for at forklare om de principielle problemer i kølvandet på Svendborgsagen, bliver emnet nu til et punkt på et møde med ministeren.

Det siger formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselotte Blixt (DF).

”Vi skal naturligvis have en afklaring af sagen, så på et at de faste møder mellem sundhedsordførerne og ministeren – og gerne inden jul – vil vi have emnet med som et punkt,” siger LiseLott Blixt til ugeskriftet.dk

De tre læger, Lotte Møller Smedegaard, Martine Grosos Aabye og Tobias Ramm Eberlein, der sidder i lægeaktivisternes pressegruppe, forsøgte torsdag sammen med Yngre Lægers formand Camilla Rathcke at forklare politikerne, hvordan arbejdsgangene i hospitalverdenen er baseret på gensidig tillid mellem sygeplejersker og læger, og at man i de situationer er nødt til at basere sig på mundtlige ordinationer. Netop det spørgsmål er et af kernepunkterne i Svendborgsagen. Også Styrelsen for Patientsikkerheds nye og ifølge lægerne for stramme rolle skulle politikerne forholde sig til.

”Selvfølgelig skal vi kigge på, hvor grænsen går for, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed skal handle, og om skal vi fremrykke evalueringen. Men jeg vil lige minde om, at stramningerne også var ønsket fra Lægeforeningen. Grunden til stramningerne var bl.a. psykiatersagen med meget voldsomme sager, og selvfølgelig skal det ikke ramme læger, der vil hjælpe patienter. Selvfølgelig laver læger også fejl, og det vigtigste for mig i denne sag er at finde ud af, hvordan vi lærer af vores fejl. Og selvfølgelig skal lægerne kunne gå trygt på arbejde og ikke være bange for en politianmeldelse,” siger Liselott Blixt.

Lægerne skal være med til at finde den balance. De skal hjælpe med at svare på, om mundtlige ordinationer er iorden, og i givet fald hver mange mundtlige ordinationer er i orden? Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets Sundhedsudvalg

Men hun beder også lægerne om hjælp til at definere, hvordan hverdagen skal kunne hænge sammen med et ønske og et krav om dokumentation.

”Vi skal finde den rette balance. For patienterne skal selvfølgelig have dokumentation for, hvad der blivet besluttet og vi kan heller ikke bare have, at læger laver ordinationer, der ikke bliver journalført. Men omvendt skal vi ikke have lægerne til at dokumentere i en lang uendelighed. For mig er det ikke enten-eller, men lægerne skal være med til at finde den balance. De skal hjælpe med at svare på, om mundtlige ordinationer er i orden, og i givet fald hvor mange mundtlige ordinationer er i orden, uden det går ud over patientsikkerheden?” siger Liselott Blixt.

Læs også: Svendborgsagen – mens vi venter på Højesteret

Læs også: Kritiske læger fra Svendborg-sagen holder demonstration