Skip to main content

En tredjedel af de nordjyske regions- og udbudsklinikker bliver til PLO-klinikker

Region Nordjylland siger farvel til to udbudsklinikker og tre regionsklinikker, og knap 30.000 nordjyske borgere får igen deres egen læge. Sådan da: PLO Nordjylland havde dog helst set mere »rene PLO-løsninger«, der ikke er afhængige af private sundhedsaktører.
Anne Mette Alstrup, formand for PLO-Nordjylland. Foto:  Lars Horn / Baghuset.
Anne Mette Alstrup, formand for PLO-Nordjylland. Foto: Lars Horn / Baghuset.

Dorte R. Jungersen, dorte@jungersenjournalistik.dk

27. nov. 2020
5 min.

Det nordjyske regionsråd har netop besluttet, at en tredjedel af regionens udbuds- og regionsklinikker inden for det næste halve år skal overdrages til PLO-læger.

I september sendte regionen to udbuds- og tre regionsklinikker – svarende til cirka 15 lægekapaciteter – i udbud, efter at almenmedicinere havde henvendt sig til regionen med ønske om at drive de fem klinikker på almindelige overenskomstmæssige vilkår.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. november var der indkommet 18 ansøgninger fra 11 forskellige ansøgere – nogle havde budt ind på flere klinikker.

Vurderingsudvalget, der bestod af tre regionalt udnævnte politiske medlemmer af Prakisplanudvalget samt to administrative medarbejdere, har gennemgået og vurderet ansøgningerne ud fra kriterier som bemanding, anvendelse af praksispersonale, kontinuitet, samarbejde, patientkapacitet og tilgængelighed, mens pris har været af underordnet betydning og kun skulle tages i brug, hvis to ansøgere blev vurderet ens på kvalitet. Men udvalget nåede ikke til at skulle skele til prisen, fortæller Lis Mancini (S), formand for Vurderingsudvalget.

»Ansøgerne adskilte sig fra hinanden på de opstillede kvalitetsparametre, og de alene blev udslagsgivende. F.eks. var der ansøgere, der drev andre klinikker, og som skrev, at de selv forventede at dukke op en gang hver fjortende dag. Men det er ikke det, vi forstår ved kontinuitet«, siger Lis Mancini.

»Vi er nødt til at stole på ansøgerne«

Hvordan kan I sikre jer kontinuitet, når det f.eks. fremgår, at to læger, der selv er ved at etablere praksis, nu oveni skal drive både en tidligere udbudsklinik og en regionsklinik med tilsammen knap 11.000 patienter?

»Det har vi selvfølgelig også drøftet. Der er tale om to læger, der er lokalkendte, kender praksispersonalet og har oplyst navngivne læger, der skal bemande klinikkerne, ligesom praksismanageren i den ene klinik fortsætter. Og så samarbejder de med en privat sundhedsaktør om det administrative og kan også trække på vikarer derfra, såfremt der måtte blive brug for det. Alt i alt synes vi, at der er sået et godt frø, så stolene holdes varme, til nye almenmedicinere bliver klar til at tage over«, siger Lis Mancini og fortsætter:

»Det gælder for alle nye klinikejere, at vi er nødt til at stole på, hvad ansøgerne siger, og vi har ingen sanktionsmuligheder, hvis de ikke lever op til det, de har stillet os i udsigt«.

På PLO’s repræsentantskab i weekenden var der flere, der anerkendte, at det nordjyske regionsråd har valgt, at kontinuitet og andre kvalitative krav vejer tungest, når regionen annoncerer lægekapaciteter: Et »potentielt stort gennembrud« i indsatsen mod koncernklinikker, stråmandsklinikker, vikarklinikker ad bagvejen eller hvad man nu vælger at kalde de klinikker, som hverken er PLO’s eller Region Nordjyllands kop te.

»Både vi og PLO Nordjylland har interesse i, at det ikke bliver store kapitalinteresser, der kommer til at husere«, sagde formand for Region Nordjyllands akut- og praksisudvalg, Mogens Ove Madsen (S), til Ugeskrift for Læger i oktober.

Er regionen med det kvalitetsbetingede salg af de fem udbuds- og regionsklinikker sikret mod, at klinikkerne bliver til stråmandsklinikker?

Lis Mancini: »Vi kan aldrig lægge hovedet på blokken og svare nej til det spørgsmål. De nye ejere kan jo gå ud og sælge når som helst«.

»Forsigtig optimist«

Formand for PLO Nordjylland, Annemette Alstrup, havde ikke forventet, at alle 15 lægekapaciteter blev besat i ét hug. Alligevel er hun ikke ubetinget tilfreds, men erklærer sig som »forsigtig optimist«.

»Jeg havde jo helst set, at vi kun fik rene PLO-klinikker, og at ingen af de læger, der nu overtager regions- og udbudsklikkerne, ville skulle entrere med private aktører. For en del af de cirka 28.000 borgere vil der på den korte bane ikke være så stor en forskel på at være patient i den regions- eller udbudsklinik, de nu er tilknyttet, og den klinik, de overgår til. Men det kan ikke være anderledes, eftersom lægerne ikke er der lige nu«, siger Annemette Alstrup og fortsætter:

»Når det er sagt, er det rigtig godt, at hovedparten af de nye klinikejere er lokale læger, der bor i området og ikke i den anden ende af landet og kun vil dukke op i klinikken en gang imellem. Dog både forventer og håber jeg, at det med tiden bliver rene PLO-praksis eller PLO-klinikker med læger, der er fastansat i længere perioder. Det er kun godt, at der er forskellige måder at bedrive almen medicin på, så der også er mulighed for og plads til dem, der f.eks. gerne vil være fri for driftsansvaret«.

Du efterlyste ved din tiltræden som formand et paradigmeskifte. Er det det, der er indtruffet nu?

»Nej, det er overhovedet ikke indtruffet. Det er vigtigt at have for øje, at der i 2023 vil være lige så mange nye almenmedicinere, som der vil være nordjyske praksislæger, der går på pension, og allerede nu kan vi se, at der er nyuddannede læger, der ikke har en praksis på hånden. Den udvikling må vi imødegå. Det skal jo helst være sådan, at alle de unge læger, der gerne vil have praksis f.eks. i Thy, også kan få det«.

Region Nordjylland forventer, at de nye ejere vil kunne få overdraget klinikkerne i løbet af det næste halve år, men det præcise tidspunkt er endnu ikke afklaret, lyder det fra Carsten Haugaard Kvist, kontorchef for Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland.

»Udbudsklinikkerne har et halvt års opsigelsesvarsel, og derudover kommer det an på, hvordan det bedst passer ind i de enkelte ansøgeres planlægning. Vi skal sikre en overdragelse, der foregår så smidig som muligt for patienterne«, udtaler Carsten Haugaard Kvist i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ

Region Nordjylland sender en tredjedel af deres regions- og udbudsklinikker til salg