Skip to main content

Forskerliv med Asger Andersen - del 2

Asger Andersen er forsker og speciallæge i kardiologi på Aarhus Universitetshospital. Han arbejder med sygdommen kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension, som kan give kroniske blodpropper i lungerne. Se ph.d.-studerende Simone Juel Dragsbæk undersøge griselunge for kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension.

Foto: Laura de Vos

Laura de Vos

3. aug. 2023
1 min.

 Asger Andersen er vejleder for ph.d.-studerende Simone Juel Dragsbæk, som udfører pilotforsøget på grisen, da Ugeskrift for Læger er på besøg. Pilotforsøget fungerer som opvarmingen til det endelige forsøg.