Skip to main content

Fra 80'ernes forskning til moderne behandling af af diabetes og svær overvægt

Jens Juul Holst bidrog i 1980'erne til opdagelsen af GLP-1. I bogen følger vi hans forskningshistoriske rejse i jagten på det hormon, der i dag markerer et afgørende paradigmeskifte i behandlingen af diabetes og svær overvægt.

over: FADL’s Forlag

Frede Olesen fhv. prakt. læge, dr.med. Interessekonflikter: ingen

14. mar. 2024
2 min.

Fakta

Historien om GLP-1

Den lægevidenskabelige udvikling er brolagt med utallige små fremskridt afbrudt af sjældnere større gennembrud, som i bedste fald er i Nobelklassen.

Det oplever vi i disse år med opdagelsen af en række peptider i vort tarmsystem og især opdagelsen af GLP 1-hormonet – en opdagelse, der gav større indsigt i type 2-diabetes og nu også i dele af fedmeepidemiens patogenese.

Dette store grundvidenskabelige arbejde på vore universiteter er en stor del af platformen for Novo Nordisks egen forskning og succes med GLP 1-agonistmedikamenter i form af liraglutid og semaglutid til behandling af type 2-diabetes og fedme.

I den udvikling har danskeren, prof. i fysiologi og biokemi Jens Juul Holst ved Københavns Universitet og hans team og internationale samarbejdspartnere været helt central. Det er derfor velgørende at se hele forskningsforløbet, som er sket over ca. 40 år, udfoldet og beskrevet af Holst selv i en læseværdig netop udgivet bog.

Bogen giver foruden viden om emnet også en dybere forståelse af forskningsprocessen med trinvis opbygning af ny viden baseret på gode logiske hypoteser, succeser, fejlskud, op- og nedture og vedholdenhed.

Holst er på velgørende vis loyal og god til at referere nationale og internationale partnere, der har været med til at lægge alle brikkerne til status i dag. Dog kunne man have ønsket en yderligere beskrivelse af det professionelle og finansieringsmæssige samarbejde og synergien med Novo Nordisk og andre finansieringskilder.

Bogen sluttes af med to kapitler fra to specialister i diabetes og fedme om den samfundsmæssige konsekvens af de nye (endnu) dyre medikamenter og overvejelser om rimeligheden af at behandle fedme medicinsk. Den diskussion har endnu ikke helt frigjort sig fra holdningen om fedme som noget individuelt selvforskyldt, men også her kan bogens fakta nuancere en vanskelig debat.

Bogen, som indimellem kræver koncentration, hvis man som almindelig læge vil forstå alle detaljer, kan anbefales til enhver sundhedsfaglig person, men også til alle – måske især unge – forskere, der både vil forstå dele af emnet og den komplekse forskningsproces. Den kan også anbefales til beslutningstagere for at give indsigt i forskningsprocessen og i, at god forskning kræver gode rammer, vedholdenhed, tid og stabil langtidsfinansiering.